خبرگزاری مترجم

همه چیز درباره ترجمه

ترجمه متون محیط زیست شهری جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند.

ترجمه متون محیط زیست شهری دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند.

ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیلات داشته باشد

یا حداقل این رشته را به خوبی بشناسد.

سپردن ترجمه این متون به مترجم های عمومی تنها باعث خراب شدن اینگونه ترجمه ها خواهد شد.

این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد و دارای پایان نامه می باشد.

در ادامه می خواهیم بیشتر درباره این رشته بحث کنیم اگر مایلید با ما همراه باشید

محیط زیست شهری

طبق گزارش های بعمل آمده جمعیت شهری جهان در حال افزایش است .این افزایش به معنی ازبین بردن منابع طبیعی وتبدیل این منابع به کالاهای مصرفی ودرنهایت تولید آلاینده ها وزباله های بیشتر در محیط زیست است که با توجه به اصل تنگنایمحیط باید نوع ومیزان تولید ضایعات با توانایی جذب وهضم سیستم شهری متناسب شود. دربیشتر کشورهای درحال توسعه شهرها با مسائل ومشکلات زیست محیطی فراوانی مواجه هستند.نبود روش های صحیح جمع آوری و دفع زباله ،مشکل تامین آب آشامیدنی سالم ،شبکه ی جمع آوری وتصفیه فاضلاب ها ،استقرار نابجای فعالیت های مزاحم ،آلودگی های ناشی از وسایل نقلیه….نمونه هایی از رایج ترین مشکلات زیست محیطی شهرها بشمار می آیند که هر یک به تنهایی میتوانند سلامت شهروندان رابه خطر بیاندازند.روشن است با توجه به گستردگی وپیچیده گی مسائل زیست محیطی وپرهزینه بودن روش ها وابزارهای مقابله با آن ها ،بهترین گزینه بهره گیری از مشارکت مردمی است. در این پژوهش به بیان آلودگی های تاثیر گذار بر محیط زیست و تاثیرات آن پرداخته شده است.

مقدمه و هدف پژوهش: امروزه توجه به مسائل زيست محيطي در برنامه ريزي ها، فعاليت ها و اقدامات توسعه در شهرها، مي تواند گامي موثر در جهت بهبود وضعيت محيط زيست و در نتيجه ارتقاء سطح كيفيت زندگي شهروندان باشد. به تبع شرايط اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي كشور، چالش هايي فرا روي محيط زيست كشور وجود دارد كه بررسي و شناسايي آن مي تواند باعث تعيين راهكار در جهت مديريت و ارتقاء کيفيت محيط زيست كشور گردد.

سفارش ترجمه

لینک

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد