خبرگزاری مترجم

آخرین اخبار درباره ترجمه

ترجمه متون مخاطرات محیطی جزء خدمات این موسسه محسوب می شوند.

ترجمه متون مخاطرات محیطی را باید به ما بسپارید.

این رشته یکی از رشته های کارشناسی ارشد در دانشگاه ها محسوب می شود.

دانشجویانی که می خواهند در این رشته تحصیل کنند باید در کنکور کارشناسی ارشد شرکت کنند

و در کنکور موفق شوند تا بتوانند به دانشگاه مربوط مراجعه کرده و در رشته خود به تحصیل بپردازند.

در ادامه می خواهیم درباره این رشته صحبت کنیم پس با ما همراه باشید.

مخاطرات محیطی

یکی از موقعیت‌هایی که مورد توجه ژئومورفولوژیست‌های کاربردی می‌باشد،

این ‌است که کدام‌یک از رویدادهای ژئومورفولوژیکی اثر مستقیمی بر روی انسان دارند.

در این‌جا، بحث به مخاطرات ژئومورفولوژیکی محدود خواهد شد.

مخاطرات زمانی روی می‌دهند که از آستانه پیشی بگیرند.

بعضی از مخاطرات مانند تمام زمین‌لرزه‌ها، کاملاً طبیعی هستند،

اما برخی دیگر از مخاطرات تا حدودی به دلیل فعالیت‌های خود انسان، روی می‌دهند.

در این جا، مخاطرات ژئومورفولوژیکی اصلی

توصیف و اثراتی که آنها دارند مشخص خواهند ‌شد.

متأسفانه، دامنه گسترده مخاطرات ژئومورفولوژیکی اغلب درک نشده‌،

لذا فهرست مخاطرات ژئومورفولوژیکی، در جدول1 ارایه شده ‌است.

همچنین اثرات فاجعه‌آمیزی که آنها می‌توانند داشته باشند درک نشده ‌است،

بنابراین بلایای طبیعی بزرگ جهان که از

حوادث ژئومورفولوژیکی ناشی می‌شوند در جدول2 فهرست شده‌اند.

  بخش‌های معینی از دنیا از آن جهت که به‌طور غیر معمول تعداد

زیادی از مخاطرات ژئومورفولوژیکی طبیعی را تجربه می‌کنند بداقبال هستند.

مخاطرات با دو مبحث اصلی ارتباط پیدا می‌کند.

نخست، تعدادی از این مخاطرات برآیند حرکات

ساختاری پوسته هستند که در واقع در

فاصله زمانی بسیار کوتاهی عمل می‌کنند:

آتشفشان‌ها، زمین‌لرزه‌ها، گسل خوردگی‌ها.

دوم و شاید به‌طور جالب‌تر، تعدادی از مخاطراتی که ناشی

از عملکرد فرایندهای ژئومورفولوژیکی هستند، در طی

دوره‌های زمانی کوتاه- روزها، گاهی اوقات حتی طی

ساعت‌ها، روی می‌دهند. نمونه‌هایی از آنها شامل:

سیلاب‌های رودخانه‌ای و دریایی و زمین‌لغزش می‌شود.

رویدادها، زودگذر و غیرعادی‌اند و می‌توانند به شکل

فاجعه‌آمیزی در بیشتر از یک طریق تشریح شوند.

سفارش ترجمه

لینک

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد