خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

ترجمه متون مخاطرات محیطی

ترجمه متون مخاطرات محیطی مطلب امروز ماست.

ترجمه متون مخاطرات محیطی توسط ما انجام می شود.

خیله خب بی معطلی بریم سراغ مطلب خودمون.

اول طبق همیشه کمی از این رشته براتون می نویسم. سپس می ریم

راجع مسائل مربوط به ترجمه و  دیگر موارد بحث می کنیم.

مخاطرات محیطی

یک خطر محیطی یک ماده، حالت یا رویداد است که از پتانسیلی برای تهدید

محیط طبیعی اطراف/یا به طور منفی تاثیر بر سلامت افراد شامل آلودگی و

بلایایی طبیعی مانند طوفان ها و زمین لرزه ها برخوردار است.

هر گونه ترکیب واحدی از عوامل شیمیایی، بیولوژیکی، یا فیزیکی در محیط،

که از فعالیت های انسانی یا طبیعی می آید ممکن است بر سلامت سوژه های

در معرض خطر شامل آلوده کننده ها مانند فلزات سنگین، آفت کش ها و آلوده کننده های

بیولوژیکی، ضایعات سمی، مواد شیمایی صنعتی و خانگی می شود.

مخاطرات ایجاد شده توسط انسان در حالیکه فورا خطری برای سلامتی وی ندارند

اما ممکن است در آینده نقش تعیین کننده ای روی سلامت وی داشته باشند چرا که

وخیم شدن اوضاع محیط می تواند تاثیرات ناخواسته منفی بر زیست کره داشته باشد.

تاثیرات آلودگی آب ممکن است سریعا به دلیل سیستم فاضلاب قابل مشاهده نباشد که

به خشک شدن مواد سمی از آب کمک می کند. اگر معلوم شود که آن مواد ماندگار هستند

(برای مثال، مواد آلوده کننده ارگانیک ماندگار) آنها عملا از طریق زنجیره غذایی به تولید کنندگان

خود باز می گردند: پلانکتون–ماهی خوراکی-انسان. در این رابطه، شمار قابل توجهی از

مخاطرات محیطی که توسط انسان ساخته شده اند به شرح زیر بیان می شوند (مخاطرات انسانی).

این مخاطرات را به چهار نوع تقسیم می کنند

  1. شیمیایی
  2. فیزیکی (مکانیکی و غیره)
  3. بیولوژیکی
  4. روانشناختی

سفارش ترجمه مقاله مخاطرات محیطی

برای سفارش ترجمه متون مخاطرات محیطی یا ترجمه مقاله مخاطرات محیطی،

کافیست که به صفحه سفارش ترجمه در این سایت مراجعه فرمایید.

ثبت سفارش

لینک

 

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد