خبرگزاری مترجم

آخرین اخبار درباره ترجمه

ترجمه متون مدیریت ساخته ها جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند.

ترجمه متون مدیریت ساخته ها دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند.

ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیلات داشته باشد

یا حداقل این رشته را به خوبی بشناسد.

سپردن ترجمه این متون به مترجم های عمومی تنها باعث خراب شدن اینگونه ترجمه ها خواهد شد.

این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد و دارای پایان نامه می باشد.

در ادامه می خواهیم بیشتر درباره این رشته بحث کنیم اگر مایلید با ما همراه باشید

کارشناسی ارشد مدیریت ساخته ها

رشته کارشناسی ارشد مدیریت ساخته ها (Facilities Management) که در حال حاضر یکی از جدید ترین و ضروری ترین رشته های مهندسی در کشورهای بزرگ جهان و ایران می باشد به عنوان یک تخصص مهندسی جدید که نقش آن فراهم ساختن امکان استفاده بهینه از یک پروژه پس از تکمیل آن می باشد در 78 کشور جهان به عنوان پر طرفدارترین رشته مهندسی شناخته می شود و با توجه به پروژه های معماری و ساختمانی و صنعتی کشور ضروری ترین تخصص در فعالیت های مهندسی کشور می باشد.

مشخصات کلی دوره کارشناسی ارشد مدیریت ساخته ها (Facilities Management)

1. تعریف و اهداف دوره در دانشگاه پارس:

مدیریت ساخته ها (Facilities Management)، یک دانش بین رشته ای است که به وسیله یکپارچه سازی نیازهای دوران بهره برداری، امکان استفاده بهینه از یک پروژه را پس از تکمیل آن در فرآیند بهره برداری به منظور اطمینان از حفظ و بهبود کارکرد ساخته های دست بشر فراهم می سازد. این دانش که با شکل و تعریف امروزی خود به وسیله ایجاد انجمن بین المللی مدیریت ساخته ها International Facility Management Association – IFMA) (در حال گسترش می باشد، در حال حاضر در سه مقطع دوره های کوتاه مدت دستیار حرفه ای، مقطع کارشناسی و مقطع کارشناسی ارشد در بیش از 100 کشور دنیا در حال برگزاری است.

اهداف ایجاد دوره کارشناسی ارشد مدیریت ساخته ها در دانشگاه پارس عبارتند از:

الف) توسعه کاربردی دانش مدیریت ساخته ها، نرم اقزارها و تکنیک های دانش مدیریت ساخته ها

ب) نوآوری در زمینه های علمی و تحقیقاتی دانش مدیریت ساخته ها به عنوان یکی از ضروری ترین نیازهای کشور

ج) کمک به پیشرفت و گسترش مرزهای این دانش در پروژه های معماری و ساختمانی و نیز پروژه های صنعتی

د) اشاعه و تولید دانش مدیریت ساخته ها متناسب با ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و فنی خاص کشور

سفارش ترجمه

لینک خارجی

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد