خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون مدیریت ساخته ها توسط ما انجام می شود.

ترجمه متون مدیریت ساخته ها دارای لغات و اصطلاحات خاص است.

این گونه متون دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند

که فقط مترجم های حرفه ای در این زمینه می توانند آن را انجام دهند.

در ادامه اجازه دهید کمی درباره این رشته صحبت کنیم که در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.

کارشناسی ارشد مدیریت ساخته ها

رشته کارشناسی ارشد مدیریت ساخته ها (Facilities Management) که در حال حاضر یکی از جدید ترین و ضروری ترین رشته های مهندسی در کشورهای بزرگ جهان و ایران می باشد به عنوان یک تخصص مهندسی جدید که نقش آن فراهم ساختن امکان استفاده بهینه از یک پروژه پس از تکمیل آن می باشد در 78 کشور جهان به عنوان پر طرفدارترین رشته مهندسی شناخته می شود و با توجه به پروژه های معماری و ساختمانی و صنعتی کشور ضروری ترین تخصص در فعالیت های مهندسی کشور می باشد.

مشخصات کلی دوره کارشناسی ارشد مدیریت ساخته ها (Facilities Management)

1. تعریف و اهداف دوره در دانشگاه پارس:

مدیریت ساخته ها (Facilities Management)، یک دانش بین رشته ای است که به وسیله یکپارچه سازی نیازهای دوران بهره برداری، امکان استفاده بهینه از یک پروژه را پس از تکمیل آن در فرآیند بهره برداری به منظور اطمینان از حفظ و بهبود کارکرد ساخته های دست بشر فراهم می سازد. این دانش که با شکل و تعریف امروزی خود به وسیله ایجاد انجمن بین المللی مدیریت ساخته ها International Facility Management Association – IFMA) (در حال گسترش می باشد، در حال حاضر در سه مقطع دوره های کوتاه مدت دستیار حرفه ای، مقطع کارشناسی و مقطع کارشناسی ارشد در بیش از 100 کشور دنیا در حال برگزاری است.

اهداف ایجاد دوره کارشناسی ارشد مدیریت ساخته ها در دانشگاه پارس عبارتند از:

الف) توسعه کاربردی دانش مدیریت ساخته ها، نرم اقزارها و تکنیک های دانش مدیریت ساخته ها

ب) نوآوری در زمینه های علمی و تحقیقاتی دانش مدیریت ساخته ها به عنوان یکی از ضروری ترین نیازهای کشور

ج) کمک به پیشرفت و گسترش مرزهای این دانش در پروژه های معماری و ساختمانی و نیز پروژه های صنعتی

د) اشاعه و تولید دانش مدیریت ساخته ها متناسب با ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و فنی خاص کشور

سفارش ترجمه

لینک خارجی

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد