خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون مدیریت و کنترل بیابان توسط ما انجام می شود.

ترجمه متون مدیریت و کنترل بیابان دارای ویژگی های منحصر به فردی است.

منظور از ویژگی های منحصر به فرد در اینجا اصطلاحات و لغات خاصی است که در این رشته یافت می شود.

به طور مثال یک مترجم متون عمومی نمی تواند متون این رشته را ترجمه کند.

چرا که این مترجم از چم و خم این رشته خبر ندارد

در ادامه همراه ما باشید تا کمی بیشتر با این رشته آشنا شویم.

مدیریت و کنترل بیابان

رشته مدیریت و کنترل بیابان در گروه کشاورزی و منابع طبیعی قرار گرفته است.

بیابانزایی ناشی از دو دسته عوامل طبیعی و انسانی میباشد لذا کنترل و مدیریت مناسب در این زمینه میتواند به توسعه و زندگی پایدار در مناطق بیابانی کمک قابل توجهی نموده و نقش مهمی در بهبود زندگی برای ساکنین مناطق بیابانی داشته باشد.

در سالهای اخیر به علت فرسایش بادی و وجود ریزگردها در سطح وسیعی از کشور، اهمیت توجه به پدیده بیابانزایی و مدیریت مناطق خشک و بیابانی را دو چندان نموده است.

به همین دلیل، این رشته از جایگاه ویژه ای در جهان و در میان سایر علوم برخوردار است و لذا دانشگاهها در جهت گسترش این رشته تلاش بسیاری نموده اند

با توجه به این که بیش از دو سوم سطح کشور در مناطق خشک و بیابانی واقع شده است پتانسیل قابل توجهی در زمینه پرورش نیروهای فنی در زمینه مهار بیابانزایی و همزیستی با کویر وجود دارد.

مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور ، کلیه داوطلبان فارغ التحصیل رشته های مختلف میتوانند در کنکور دکتری مدیریت و کنترل بیابان شرکت نمایند.

سفارش ترجمه

لینک خارجی

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد