خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون مدیریت پروژه و ساخت یکی از زمینه های تخصصی ترجمه

محسوب می شود که ترجمه این متون نیازمند مترجم متخصص است.

این رشته در دانشگاه های ایران در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.

معرفی رشته

مدیریت پروژه بکار گیری دانش، مهارتها

و تکنیکهای لازم در مدیریت اجرای فعالیتها،

به منظور رفع نیازها و انتظارات متولیان از

اجرای پروژه است. مدیریت پروژه در اجرای

این مهم از دو بازوی قدرتمند برنامه ریزی و

کنترل پروژه بهره می گیرد.

در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب

رشته کنکور کارشناسی ارشد و نیز افرادی که

در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند،

اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) کارشناسی

ارشد مدیریت پروژه و ساخت، تعداد واحد های

کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت،

دانشگاه های دارای رشته کارشناسی ارشد

مدیریت پروژه و ساخت، معرفی سایر رشته های

کارشناسی ارشد و دکترای معماری (به منظور

ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و

معرفی فرصت شغلی و بازارکار کارشناسی

ارشد مدیریت پروژه و ساخت ارایه می شود.

ترجمه متون مدیریت پروژه و ساخت

ترجمه متون مدیریت پروژه و ساخت

سفارش ترجمه

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد