خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون مدیریت کشاورزی دارای ویژگی های خاصی است.

ترجمه متون مدیریت کشاورزی توسط مترجم خاص در این رشته انجام میشود.

مثلا یک مترجم متن پزشکی نمی تواند متون خاص مدیریت کشاورزی را ترجمه کند.

چرا که ترجمه این متون دارای اصطلاحات و لغات خاص خود است که فقط مترجمی آگاه از این لغات و اصطلاحات می تواند دست به ترجمه این متون بزند.

در ادامه با ما همراه باشید تا بیشتر درباره این رشته آگاهی کسب کنیم .

مدیریت کشاورزی

رشد بخش کشاورزی به عنوان بستری برای کسب اهداف توسعه در کشورهای در حال توسعه امری ضروری قلمداد می‌شود. در میان اهداف مورد نظر، بهبود و تقویت رشد اقتصادی و کاهش فقر، بهبود امنیت غذایی و حفظ منابع طبیعی بسیار مهم هستند.


کاهش فقر از طریق رشد اقتصادی


در کشورهای کم درآمد، بخش کشاورزی به دلیل گستردگی و پیوندهای قوی با سایر بخش‌های اقتصادی، به عنوان موتور و محرک اولیه رشد اقتصادی عمل می‌نماید. کشاورزی در این کشورها بیشترین سهم نیروی کار را به خود اختصاص داده و با ۶۸ درصد اشتغال و ۲۴ درصد تولید ناخالص داخلی جایگاه ویژهای دارد. اغلب جمعیت فقیر به‌طور مستقیم به این بخش به این بخش وابسته بوده و از طریق کشاورزی گذران زندگی می‌کنند. افزایش میزان بهره‌وری در بخش کشاورزی باعث ارزان‌تر شدن مواد غذایی شده و کمک قابل توجهی به اقتصاد خانوارهای فقیر می‌کند. همچنین کشاورزی نوین با اشتغال بیشتر در واحدهای فرآوری همراه شده و عرضهٔ خدمات و نهاده‌های بیشتری را در بازار به دنبال دارد. این روند به شکل غیر مستقیم به ایجاد اشتغال در مزارع منجر خواهد شد.

سفارش ترجمه

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد