خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون مهندسی در سوانح طبیعی جزء ترجمه های خاص به حساب می آیند.

ترجمه متون مهندسی در سوانح طبیعی را باید به مترجم خاص این حوزه بدهیم.

این رشته دارای لغات و اصطلاحات خاص خود هستند

اگر ترجمه این متون را به یک مترجم متون عادی بدهیم به احتمال زیاد ترجمه خوبی ارائه نخواهد کرد.

در ادامه همراه ما باشید تا بیشتر راجع به این رشته صحبت کنیم.

مهندسی سوانح طبیعی

ساعد نیوز:

رشته مديريت در سوانح طبيعي به دوره اي اطلاق مي گردد كه تحصيلات بالاتر از كارشناسي را در بر مي گيرد و مجموعه اي هماهنگ از فعاليتهاي آموزشي همراه با فعاليتهاي مقدماتي پژوهشي است. دانشجويان اين رشته ضمن شناخت علمي مفهوم فرضيه هايي كه سوانح و بلاياي طبيعي را پديد مي آورند در دو بعد پيش و پس از وقوع، مباحثي مانند مديريت فوريت ها، پيش بيني مخاطره و ارزيابي نا اطميناني و خطر، فنون آموزش و آگاهي رساني ملي و مديريت اسكان و بازسازي و برنامه هاي امداد با توجه به اصول فني، سياسي، اقتصادي، فرهنگي، زيست محيطي و روان شناسي اجتماعي مورد بررسي و مطالعه قرار مي دهند. همچنين به منظور ايجاد آمادگي بيشتر در فارغ اتحصيلان و شناخت عيني و احراز قدرت برخورد منطقي و مناسب در شرايط اضطرار، دروس تخصصي حتي الامكان همراه با تحليل موردي (Case Study  ) و بازديد و مطالعات ميداني توام مي باشد.
باتوجه به ماهیت میان رشته ای این رشته و تعلق آن به گروه فنی و مهندسی، این رشته موردتوجه فارغ التحصیلان رشته های عمران، معماری و محیط زیست و…  می باشد. دانش آموختگان اين رشته زمينه علمي لازم براي برنامه ريزي در محيط زيست و يا مديريت محيط زيست و يا آموزش محيط زيست را به شرح زير كسب مي كنند:

ترجمه متون مهندسی سوانح طبیعی

  • تفكر و نگرش زيست محيطي و قدرت در به كارگيري نگرش ها.
  • ديدگاه مديران كارآمد در بهره وري منطقي از منابع محيط زيست.
  • رشد، اتكاء قوه ابتكار و تصميم گيري در رابطه با ارزيابي، برنامه ريزي يا مديريت و اداره منابع محيط زيست.
  • دانش كافي در جهت تدوين و اجراي صحيح برنامه هاي توسعه در سطوح شهري، روستايي، عشايري، ناحيه اي، ناحيه اي منطقه اي و ملي.
  • دانش كافي در هدايت و اجراي برنامه هاي آموزش محيط زيست

دانش آموختگان دوره كارشناسي ارشد و دكتري برنامه ريزي محيط زيست مي توانند در دانشگاه ها و مؤسسات‌ آموزشي و پژوهشي به عنوان هياًت علمي آموزشي و يا پژوهشي به تدريس يا پژوهش مشغول شوند. همچنين در برنامه ريزي هاي منطقه اي طرح ريزي كالبدي، آمايش سرزمين و ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي توسعه و در برنامه ريزي هاي علمي و اجرايي سازمان هاي مختلف مانند سازمان مختلف محيط زيست، وزارت كشور، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت صنايع و معادن، وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان مديريت و برنامه ريزي، وزارت نفت، شهرداري ها و مهندسان مشاور مشاركت كرده و آنها را در برنامه ريزي ها، اجرا ومديريت طرح هاي پژوهشي و اجرايي ياري دهند. به علاوه دانش آموختگان مديريت محيط زيست مي توانند مديريت بخش محيط زيست، ارگان ها، نهادها، سازمان هاي دولتي و خصوصي را بر عهده گيرند.
بیشتر بخوانید

سفارش ترجمه

ترجمه متون مهندسی سوانح طبیعی

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد