خبرگزاری مترجم

آخرین اخبار درباره ترجمه

ترجمه متون مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترومکانیک دارای ویژگی های خاصی هستند.

ترجمه متون مهندسی سیستم های میکرو را باید از مترجم خاص در این حوزه بخواهیم.

مثلا یک مترجم عمومی نمی تواند به خوبی از پس ترجمه متون این رشته بر آید.

از اینرو باید کار را به کاردان بسپاریم.

در ادامه ما را دنبال کنید تا بیشتر درباره این رشته دانش به دست آوریم.

مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترومکانیک

با توجه به شناخت و توسعه روز افزون میکرو و نانو  فناوری در سطح جهان و توجه هرچه بیشتر کشور های دارای تکنولوژی برتر به این فناوری و همچنین قابلیت های بالای این تکنولوژی در ساخت و بهره برداری از سیستمهای پیچیده و دارای بازده و قابلیت اطمینان بالاتر در ابعاد کوچک، به وضوح نیاز به افراد متخصص که دارای زمینه کاری تخصصی در این رشته باشند را می توان حس نمود که این امر ضرورت تربیت متخصصان مربوط به این رشته را بیشتر آشکار می کند.

ترجمه متون مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترومکانیک

نیاز صنایع مادر نظیر صنایع نظامی، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع خودرو سازی و دیگر صنایع به سیستم های میکرو نانو در قالب انواع میکرو حسگرها، میکرومحرکها و غیره، رو گستر ش است از طرفی توانمندی بالقوه ای در کشور جهت رفع نیاز صنایع در حوزه فناوری های نوین وجود دارد. هدف از راه اندازی این گروه تربیت متخصصانی است که قابلیت تعریف، طراحی ،اجرا و تحلیل سیستم های میکرونانو را با توجه به نیازها و امکانات داخل کشور، داشته باشند تا به نحو موثری پاسخگوی نیازها و کمبودهای کشور در این زمینه با تکنولوژی بالا باشند.

گروه میکرونانوفناوری  دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران فعالیت خود را با جذب دانشجو در رشته میکرونانوالکترومکانیک(MEMS-NEMS) در مقطع کارشناسی ارشد در سال 1392 آغاز نموده است. هدف از راه اندازی این رشته تربیت متخصصانی است که قابلیت تعریف، طراحی، اجرا و تحلیل سیستم های میکرو و نانو الکترومکانیک را با توجه به نیازها و امکانات داخل کشور داشته باشند تا به نحو موثری پاسخگوی کمبودهای کشور در این زمینه با تکنولوژی بالا باشند

سفارش ترجمه

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد