خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون مهندسی معماری دارای ویژگی های منحصر به فردی است.

ترجمه متون مهندسی معماری دارای لغات و اصطلاحات خاص خود است.

این رشته دارای زیرشاخه هایی همچون معماری آموزشی و فرهنگی، فضاهای درمانی و بهداشتی، مسکن، پایداری و فناوری است.

در ادامه بیشتر با ما باشید تا راجع به این رشته صحبت کنیم.

مهندسی معماری


کسی که طراح و سازنده بناها و ساختمان ها می باشد، مهندس معمار است. مهندس معمار، نقشه های ساختمان های جدید و برنامه بازسازی و محافظت از ساختمان های قدیمی را طراحی می کند. همچنین کار مهندس معمار طرح ریزی ترکیب و نحوه قرار گیری مجموعه ای از ساختمان ها و فضاهای اطراف آنها نیز می باشد.  او این کارها را با تکیه بر علم مهندسی، ذوق هنری و شناختی که از فرهنگ، آداب و رسوم، جغرافیای انسانی و طبیعی محل مورد نظر خود دارد، انجام می دهد.

سفارش ترجمه

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد