خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون هنرهای رایانه ای جزو ترجمه های تخصصی محسوب می شود.

ترجمه متون هنرهای رایانه ای توسط هر مترجمی قابل انجام نیست.

مترجمی که دست به ترجمه چنین متونی می زند باید از اصطلاحات و لغات این رشته آگاهی های لازم را داشته باشد تا بتواند دست به ترجمه بزند.

در ادامه قصد داریم کمی راجع به این رشته صحبت کنیم.

این رشته دارای زیر شاخه هایی همچون طراحی شبیه ساز هوشمند، تولید بازی های رایانه ای و هنرهای چند رسانه ای می شود.

این رشته در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه های ایران دانشجو می پذیرد.

سفارش ترجمه

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد