خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون پیشگیری از جرم جزء ترجمه های نظامی محسوب می شود.

ترجمه متون پیشگیری از جرم را مترجم متخصص باید ترجمه کند.

ترجمه این متون دارای لغات و اصطلاحات خاصی است از اینرو ترجمه آن

را باید به مترجمی بسپاریم که از این مبانی آگاهی داشته باشد.

این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.

در ادامه ما را دنبال کنید تا بیشتر راجع به این رشته بحث کنیم.

پیشگیری از جرم

پیشگیری را می توان یکی از راهبردهای اساسی در حوزه کنترل اجتماعی بر شمرد که دربردارنده مجموعه راهکارهای مستقیم و غیر مستقیم با هدف ایجاد امکانات و موقعیتهای بازدارنده از وقوع جرم و کجروی طراحی و تدوین می شود. در ایران، هنوز فقدان سیاست گذاری جامع در این عرصه بیش از پیش احساس می‌شود. در نوشتار حاضر کوشش شده است تا با بهره‌گیری از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای، نقاط ضعف و ابهام این تحقیقات حوزه پیشگیری از جرم مورد بررسی قرار گیرد. مدیریت آسیب های اجتماعی در جامعه ایران به مراتب دشوارتر از جوامعی است که نظام ارزشی و هنجاری تفکیک شده ای دارند. زیرا ، در جوامع غیر دینی لزوما قوانین موضوعه مبتنی بر ارزش های مذهبی نیستند و لذا ناکارآمدی هنجارهای اجتماعی- از جمله قوانین-و بازیگران نقش ها به ارزش های مذهبی ارتباطی پیدا نمی کند. ولی در ایران، چون قوانین مبتنی بر ارزش های مذهبی اند و این دو از هم تفکیک نشده اند، ناکارآمدی قوانین، یک مساله ارزشی می شود. برای غلبه بر این مشکل، محققین بایستی بتوانند با بومی سازی دلالت های سیاستی نظریه های تبیین رفتارهای انحرافی، زمینه را برای مدیریت علمی پیشگیری از جرایم فراهم سازند. 

عزیزانی که نیازمند ترجمه در این حوزه هستند می توانند به لینک زیر مراجعه کنند.

ما به صورت شبانه روز در خدمت شما عزیزان هستیم.

برای سفارش ترجمه به لینک زیر مراجعه کنید.

سفارش ترجمه

لینک

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد