خبرگزاری مترجم

آخرین اخبار درباره ترجمه

ترجمه متون ژئومورفولوژی و آمایش محیط جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند.

ترجمه متون ژئومورفولوژی و آمایش محیط دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند.

ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیلات داشته باشد

یا حداقل این رشته را به خوبی بشناسد.

سپردن ترجمه این متون به مترجم های عمومی تنها باعث خراب شدن اینگونه ترجمه ها خواهد شد.

این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد و دارای پایان نامه می باشد.

در ادامه می خواهیم بیشتر درباره این رشته بحث کنیم اگر مایلید با ما همراه باشید.

ژئومورفولوژی و آمایش محیط

  آثار ناگوار حوادث طبيعی و اثرات آن در کشور ها بخصوص در کشورهای کم رشد، که انسان ها بيشتر مقهور عوامل محيطی می باشند، موجب گرايش دانش های نظری به زمينه کاربردی و خلاق، به ويزه در قلمرو جغرافيا شده است .کاربرد ژئومورفولوژی سعی دارد از سویی بین پدیده های ظاهرا ایستایی محیط طبیعی با عوامل پویایی آن رابطه برقرار کند و با نگرش سیستمی به نتایج و فرایندهای این روابط بنگرد و از سوی دیگر،با ایجاد رابطه موزون بین ژئومورفولوژی با دانش های مجاور و معین دیگر،در آمایش سرزمین و مدیریت فضاهای مختلف جغرافیایی گام اساسی بردارد. اين کتاب با توجه به همين نياز نوشته شده است .

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

لینک

سفارش ترجمه

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد