خبرگزاری مترجم

همه چیز درباره ترجمه

ترجمه متون کاربری اراضی و ممیزی املاک جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند.

ترجمه متون کاربری اراضی و ممیزی املاک دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند.

ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیلات داشته باشد

یا حداقل این رشته را به خوبی بشناسد.

سپردن ترجمه این متون به مترجم های عمومی تنها باعث خراب شدن اینگونه ترجمه ها خواهد شد.

این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد و دارای پایان نامه می باشد.

در ادامه می خواهیم بیشتر درباره این رشته بحث کنیم اگر مایلید با ما همراه باشید

کاربری اراضی و ممیزی املاک

مميـزی اراضـی يعنـی طبقه بندی و برداشت اطلاعـات از فضاهايی که به نحوی کاربری دارند.
ضـــرورت ممـــیزی امـلاک:
به علت اينکه شهرداري­ها مکلفند از کليه اراضی و مستحدثات داخل شهر، عوارض نوسازی را وصول کرده و به مصرف صرفاً نوسـازی شهـر برساننـد، وصـول هرگونـه عـوارض نيازمند شناسايی املاک و داشتن اطلاعات پايه ای از آنهاست.
اساساً هر الگوی پيشنهادی برای توسعه اراضی در آينده بايد به نحوی طراحی شود که مـناسب فعـاليت افـراد و موسـساتی ( توليدی، خدماتی و رفاهی ) باشد که در آينده در آن ناحيه شهری وجود خواهند داشت.

فواید

ثبت و نگهداری سوابق املاک، معابر و مشاغل در سیستم آگاهی از اطلاعات به روز از وضعیت موجود تمامی املاک، معابر و مشاغل در سطح شهر نظیر تعداد، مساحت کاربری‌ها و … تسهیل در دستیابی به اطلاعات و محاسبات عوارض نوسازی و عوارض کسب و پیشه ایجاد بستر مناسب در تسریع و آسان سازی امور شهرداری امکان ارائه خدمات جغرافیایی مربوطه در سیستم یکپارچه شهرسازی و نوسازی دسترسی سهل، سریع و بی واسطه شهروندان به داده های جغرافیایی املاک ایجاد سیستم اطلاعات جامع از تمامی املاک و معابر در سطح شهر

این طرح در راستای جمع آوری اطلاعات موقعیت املاک (شامل: محله، ناحیه، نشانی، وضعیت ملک، مشخصات زمین، مشخصات تملک آن، سال احداث و …)، اطلاعات معابر اطراف (شامل: نوع، نام، طول و عرض معبر و شماره بلوک و …) اطلاعات سندی (مساحت و مالک) اطلاعات فعالیت ها، اعم از مسکونی و غیر مسکونی (اداری، مسکونی و غیره) و بطور کلی جمع آوری همه اطلاعات مربوط به املاک در مدت زمان مشخص طی عملیات میدانی انجام می گیرد. بر اساس ماده 9 قانون نوسازی و عمران شهری شهرداریها موظفند هر پنج سال یکبار ممیزی عمومی را در محدوده قانونی شهرها انجام دهند.

سفارش ترجمه

منبع

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد