خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون کلام تطبیقی جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند.

ترجمه متون کلام تطبیقی دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند.

ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیلات داشته باشد

یا حداقل این رشته را به خوبی بشناسد.

سپردن ترجمه این متون به مترجم های عمومی تنها باعث خراب شدن اینگونه ترجمه ها خواهد شد.

این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد و دارای پایان نامه می باشد.

در ادامه می خواهیم بیشتر درباره این رشته بحث کنیم اگر مایلید با ما همراه باشید

کلام تطبیقی

کلام تطبیقی، بررسی عقاید و کلام- اصول، فروع و معارف مختلف دین- بر طبق مذهبی، مانند شیعه اثنی‏عشری و در راستای آموزه‌ها، نصوص و هم‌چنین اجتهادات عقلای این مذهب است که با استدلال کردن بر حقانیت آن، و در ‏کنار آن توجه به مذهب یا مذاهب دیگر، و مقارنه بین مذاهب برای دریافت دیدگاه آنان می‌پردازد.‏ ‏ برای مثال در موضوع توحید یا دیگر معارف مربوط به آن، ابتدا باید دیدگاه شیعه را بررسی و بعد از آن درباره مذاهب ‏دیگری مانند: معتزله و اشاعره و… تحقیق کرد، و چگونگی ایجاد تقابل میان آنان را نشان داد. ‏ دانش پژوه در این دوره با تعریف کلام تطبیقی یا مقارن، به بیان وجود دو دیدگاه اصلی کلامی در اسلام- دیدگاه عدلیه و اشاعره- آشنا خواهد شد. دیدگاه عدلیه و ‏اشاعره در باب صفات خداوند، تفاوت باور عدلیه و اشاعره در زیادت یا عین ذات دانستن صفات خداوند، از جمله موضوعاتی است که به آن پرداخته خواهد شد.
دستاوردهای درس برای دانش‌پژوه: در پایان این درس از دانش پژوه انتظار می‌رود تا با مسایل ذیل آشنا شود: 1.      کلیات کلام تطبیقی 2.      حیات جسمانی خداوند 3.      رابطه ذات خداوند و علم او از دیدگاه عدلیه و غیر عدلیه 4.      عدل الهی 5.      عصمت در انبیاء و امامان 6.      شبهات پیرامون عصمت انبیاء 7.      مهدویت 8.      عدالت صحابه

سفارش ترجمه

لینک

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد