خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

ترجمه و دیگر هیچ

ترجمه و دیگر هیچ است و دیگر هیچ و هیچ و هیچ.

بله عزیزان من بار دیگر سلام.

خیلی عذر می خوام که تعداد پستام کم شده.

آخه یه دلیل منطقی بیشتر نمی تونه داشته باشه.

پستام کم شده سرم شلوغتر شده.

امشب

امشب گفتم بیام براتون یه مطلب راجع به ترجمه بزارم دلتون باز شه

امشب می خوام از نگفته های ترجمه بگم

امشب می خوام از دل تنگ ترجمه بگم

ترجمه ای که خیلی تنهاست و بهش ظلم شده.

هر وقت از دنیا خسته می شم. میرم ترجمه می کنم

هر وقت

هر وقت خسته و دلتنگ می شم یه دستی به ترجمه می زنم

اما به تالیفم خیلی علاقه دارم.

ترجمه این دنیا چیه.

معنای نهفته پشت این زندگی فانی چیه.

ما چی میخوایم از زندگی

چکار می کنیم توی این دنیا

چرا

چرا ترجمه را نادیده بگیرم. وقتی که اینقدر به آن علاقه دارم.

چرا ترجمه را از خودم دور کنم زمانی که هر چه دارم و ندارم از ترجمه است

ترجمه روزی رسان من است. این انگشتان من که بر روی کیبورد کامپیوتر می خورند

وسیله کسب  روزی من هستند. من یک مترجمم

من یک مترجمم و به این شغل افتخار می کنم

این شغل یکی از رویایی ترین و آرام ترین شغل های جهان است.

برای کسی که آن را بشناسد کار بسیار شیرین و لذت بخشی است

و برای کسی که از ذات آن خبردار نیست. بسیار زجر آور و زننده است

همین ترجمه است که داخل یخچال خانه مرا پر از آذوقه و میوه و گوشت کرده

همین ترجمه است که کار دانشجویان این مملکت را پیش برده و باعث شده که از

اساتید خود نمرات خوبی بگیرند و درس ها را یکی پس از دیگری پاس کنند

اگر ترجمه نبود هیچ چیز نبود

اگر مترجم نبود هیچ کس نمی توانست چیزی یاد بگیرد

پس قدر ما را بدانید

وحید کرمی

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد