خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

ترجمه و ظلم

ترجمه و ظلم دو کلمه مرتبط به هم هستند. زمانی که در اینترنت کلمه ترجمه را سرچ می کنم

کمی ناراحت می شوم. سایت ها و موسساتی را می بینم که جایشان قرار نبوده آنجا باشد.

اینا فقی یک مشت دلال ترجمه هستند که دارند به این مملکت خیانت و ظلم می کنند.

مگر

ترجمه هم مثل سبزی فروشی است که هر مادر ماهی از راه برسد و برای آن نسخه بپیچد.

نکنید آقا نکنیند. اینقدر به ترجمه بیچاره ظلم نکنید.

واقعا نمی دانم که چرا اینگونه بازی در می آورید.

ترجمه

ترجمه را به بازی گرفته اند. اینقدر به ترجمه ظلم نکنید. این حوزه

بسیار مورد ظلم واقع شده است. خدا باید از این ظلمی که در حق ترجمه می شود

بگذرد و گرنه ما که از سر ظلم به ترجمه نمی گذریم.

ایرادی ندارد هر چه دوست دارید ظلم کنید.

دانشجویان

دانشجویان این مرز و بوم. موتور جستجوی گوگل را  باز می کنند  وبه دنبال ترجمه می گردند.

یعنی کلمه ترجمه را جستجو می کنند به امید اینکه موسسه خوبی را پیدا کنند که به آنها

جهت رسیدن به اهدافشان کمک کند اما این خبر نیست.

پس چیست

کسی سفارش شما را قیمت گذاری کرده و آن سوی خط است قبل از اینکه

پول را به او بدهید بسیار خوش برخورد است. سپس پول را که گرفت. چند روز بعد یک کار داغون و خراب که

آن راهم خودش ترجمه نکرده و فقط نقش یک دلال را برای آن بازی کرده به شما ارائه می دهد.

در اینجا شما باید خیلی قوی باشید که از کوره در نروید و از او شکایت نکنید.

بعد از شکایت شما نیز وی یا ترجمه را اصلاح می کند و اگر شما خیلی اصرار کنید.

مقداری از پولتان را به شما پس می هد. اما همه جا اینطور نیست. شما پول را می ریزید و دیگر خبری از

شخص نیست. حواستان را جمع کنید. ظلم به ترجمه زیاد است.

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد