خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

ترجمه و مشغله

ترجمه و مشغله یکی از مسائل مهمی هستش که هر مترجمی

با اون روبروست.

یه متنو می ذارن جلو مترجم و می گن باید تا این تاریخ ترجمه ش کنی و تحویلش بدی

از اینرو برای مترجم مشغله ایجاد می شه.

البته هیچ ایرادی نداره. این مترجم باید خدا رو شکر کنه که روزیش می رسه.

توی وضع خراب اقتصاد ایران مترجمی که ترجمه مشغله ش باشه

باید کلاهشو بندازه هوا.

یه چرخی که تو جامعه بزنید خودتون قشنگ می فهمید که من چی می گم

سفارش ترجمه اگه دارید دو دستی بهش بچسبید که کار گیر نمیاد.

آره دوستان از رویا خارج شید. مشغله تون رو دوشت داشته باشید.

من می تونم

می تونم خیلی رویایی صحبت کنم و چیزهایی بگم که همه خوششون بیاد و لی

واقعیت نداشته باشه. چرا باید به شما دروغ بگم

ترجمه یه مشغله عالیه

آره عزیزم ترجمه رو قدر بدون که یه مشغله خوب واسه تو هست.

اگه از دستش بدی باید بری کار یدی بکنی. پس اینقد نق نزن.

بشین با دقت ترجمه تو انجام بده و سفارش خوب تحویل ملت بده.

یادت باشه اگه سفارش ترجمه رو خوب انجام بدی. مشتری راضی باشه.

میره و یه مشتری دیگه رو با خودش می یاره.

سیاست

این یه سیاست توی ترجمه هستش و اگه بتونی رعایتش کنی نونت تو روغنه

پس کارتو درست انجام بده و به فکر زیرآبی زدن هم نباش.

خدا روزی رسون هست. کارتو درست انجام بده و نیتت خیر باشه

خدا مشغله تو زیاد می کنه. پس انسانیت هم توی ترجمه شرط بسیار مهمی

هستش. حتما رعایتش کن.

خب دیگه فکر می کنم برای امروز کافی باشه.

پس چی شد. مشغله ت رو دوست داشته باش. هر چی که هس.

می خواد ترجمه باشه و می خواد کارگری ساده باشه.

اون موقعس که می بینی چقدر انجام وظیفه برات شیرین می شه.

موفق باشید.

وحید کرمی

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد