خبرگزاری مترجم

آخرین اخبار علمی ایران و جهان

ترجمه را چگونه تعریف کنیم؟

واقعا به چه می گویند ترجمه ؟

یعنی زمانی که کلمات یک متن را پشت سر هم معنی کنیم و روی کاغذ یا ورد

پشت سر هم قطار کنیم ترجمه انجام داده ایم

یا ترجمه در واقع چیز دیگری است.

با ما همراه باشید تا کمی بیشتر راجع به این مقوله بدانید.

ترجمه

صنعت و هنر ترجمه یا برگردان کار درک

و تفسیر موضوعات، معانی، و مفاهیم پدید آمده

در یک زبان (زبان مبدأ)، و سپس انتقال،

معادل‌یابی و بازسازی آن‌ها در زبانی دیگر

(زبان مقصد) را بر عهده می‌گیرد.

مترجمان کم‌تجربه در این فنّ ظریف، ممکن است

بر این باور باشند که در زبان و ترجمه، درست

همانند علمی دقیق، می‌توان هر واژه و مفهومی

را هم به‌طور دقیق تعریف و درک کرد، و هم آن‌ها

را به شیوه‌ای شفاف با پیوندهای متقابل و کاملاً ثابت،

از دو حوزهٔ زبانی متفاوت به هم اتصال داد. هر چند

چنین برخوردی ممکن‌است در مورد زبان‌های

برنامه‌نویسی رایانه‌ای و زبان‌های ماشینی دیگر

(همچون هوش مصنوعی) تا اندازه‌ای میسّر باشد،

در خصوص زبان‌های طبیعی انسانی دور از واقعیّت و امکان است.

بیشتر این پیچیدگی‌ها به طبیعت و نقش بی‌همانند

زبان در تمامی تجربه‌ها و فرایندهای حیات

انسانی چه در سطوح فردی و شخصیتی، و چه در

ترازهای اجتماعی و فرهنگی بازمی‌گردد.

ج. سی. کتفورد ترجمه را چنین تعریف کرده‌است:

جایگزینیِ مواد متنیِ یک زبان با مواد متنیِ برابر در زبانی دیگر.

ترجمه به بیان رومن یاکوبسن:

ترجمه یا واقعیت تازهٔ ادبی صرفاً رابطهٔ بینامتنی با شعر یا اثر قبلی دارد.

عوامل بسیاری در تبلور معنایی یک متن دخالت دارند و در درک مطلب یک متن، یعنی شناسایی دقیق این عوامل از جانب مخاطب. گاه ممکن است معنای متکلم و معنای مخاطب با هم تفاوت داشته باشد. یعنی آنچه مورد نظر متکلم است با آنچه مخاطب برداشت می‌کند، فرق داشته باشد یا مخاطبان معانی متفاوتی را از یک متن برداشت کنند. این امر بیان‌کننده این مطلب است که عوامل بسیاری درداد و ستدهای زبانی حاکم‌اند که متون و ابزارهای نظام زبان (صداها، دستورها و واژگان) تنها یکی از آن‌ها هستند.

سفارش

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد