خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

دعای یک مترجم

دعای یک مترجم را بشنو. قلب یک مترجم شکسته است.

می خواهم امروز از حال و هوای کشورم بگویم.

دعای یک مترجم را بشنو.

می خواهم به روز باشم.

بگذارید حرف دلم را بزنم.

دعای یک مترجم را بشنو

من کسی بودم که با هزار درد و بدبختی به دانشگاه رفتم.

دعای یک مترجم را بشنو

و در این رشته تحصیل کردم تا شاید بتوانم بعد از تحصیلاتم کاری به دست بیاورم.

اما اکنون که فارغ التحصیل شده ام و سربازی هم رفته ام کاری برای انجام دادن ندارم.

اجاره خانه ام مانده. خرید عید دارم. زن و بچه لباس و کفش می خواهند.

خدایا ازت ممنونم که داری منو امتحان می کنی.

من از تو گله ندارم ولی اینجا قلب یک مترجم شکسته،

اگه قلب مترجم برات ارزش داره به دادش گوش کن.

میدونم که رسم دنیا همینه و ما برای امتحان اینجاییم.

دعای یک مترجم را بشنو

من تو رو نفرین نمی کنم و کفر هم نمی گیم. من روزی که در اون به دنیا اومدم رو نفرین می کنم.

قلب مترجم درد داره. بهش بها نمیدن. به کمک احتیاج داره.

باید حواست بهش باشه وگرنه قلب مترجم می میره.

درد مترجم

در مترجم های کشورمون هم مثل همه جاهای دیگه و مثل همه شغلای دیگه

الان درد نداشتن یه جای منسجم و بیکاری اوناس.

کسی به مترجم ها بها نمیده. شغل اونا رو به سخره می گیرن.

بعضی وقتا با خود می گفتم کاش توی یه قاره دیگه بودم.

دل ما درد داره. ما جوونیم. پیر شدیم. هیچ خبری نشد.

پس کی اون روز خوب میاد.

دعای یک مترجم را بشنو.

پس کی جواب دعاهامو می دی.

خداجونم من یه مترجمم زندگیم از همین راه ترجمه می گذره دعای دل منو گوش کن.

می دونم که فراموشم نکردی و نمی کنی و همینه اینا باید اتفاق می افتاده اما

خودت که بهتر میدونی خیلی سخته. تنهایی نمیشه از پسش براومد.

دستمو رها نکن. کمکم کن.

برام سفارش ترجمه بفرست.

برای مترجم های دیگه سفارش ترجمه بفرس.

کمک کن جوونا بتونن مستقل شن.

ممنون

سفارش ترجمه

قیمت ها

دعا

 

موضوعات: عمومی

يک ديدگاه تا بحال.

  1. احمد گفت:

    ایول

ديدگاه خود را بيان کنيد