مترجم سرا

سفارش ترجمه (09916401372)

دلتنگی های یک مترجم چه مواردی هستند؟

دلتنگی یک مترجم چیست؟

من دل تنگم.

اینجا می نویسم و دلم را خالی می کنم.

شما هم باید مخاطب من باشید.

امیدوارم که حالتان خوب باشد.

مرا می بینید.

من اینجا هستم.

ترجمه می کنم

سفارش ترجمه انجام می دهم.

من کار همه را راه می اندازم، اما کسی به درد دل من گوش نمی دهد.

نمی دانم به کجا پناه ببرم.

من مترجمی گمشده در زمان هستم.

لطفا مرا پیدا کنید.

شب خوش

سفارش ترجمه

مترجم سرا

ترجمه متون تخصصی

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد