خبرگزاری مترجم

آخرین اخبار علمی ایران و جهان

دلتنگی های یک مترجم را از دل من بشنوید

من یک مترجم هستم مانند هزاران مترجم دیگر.

دردهای زیادی در دل ما مترجم ها وجود دارد که شاید گفتنش تسکینی باشد برای دردهای ما.

ما مترجم ها در ایران رفتیم دانشگاه درس خواندیم تلاش کردیم و مدرک گرفتیم و علم آموختیم.

در آخر هیچ کجا جای ما نبود.

آخرش یا شدیم پیک موتوری یا تو رستوران ظرف می شوریم.

کیه که به داد دل ما برسه.

خدا حواست به ما مترجم ها هست.

تا کی ما مترجم ها باید در بدبختی و فلاکت به سر بریم که حتی یک اتحادیه برای خودمان نداریم.


سفارش ترجمه

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد