خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

رشته مترجمی زبان انگلیسی

رشته مترجمی زبان انگلیسی یکی از رشته های دانشگاهی در کشور ایران است.
در این رشته ترجمه متون فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی به دانشجویان آموخته می شود.
این رشته دارای مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد و در برخی دانشگاه ها دکترا هم می باشد.

چارت درسی

دروس این رشته از سه بخش تشکیل می شوند:
دروس عمومی، تخصص پایه و تخصصی اصلی.
دروس این رشته با رشته های دیگر کمی متفاوت است.

روش تدریس

در ترم ها اول چارچوب اولیه ترجمه و تفاوت زبان ها به دانشجویان آموزش داده می شود
و تئوری ترجمه به ساده ترین شکل بیان می شود. و تا اخر ترم تئوری های دشوار تر این رشته
به دانشجویان آموزش داده می شود.

پیش نیاز

دانشجویی که وارد این رشته می شود نباید انتظار داشته باشد

که در دانشگاه به او زبان یاد بدهند.
بنابراین خودش باید از قبل زبان مکالمه را در حد مطلوب فرا گرفته باشد.

یکی از مشکلاتی که دانشجویان
رشته مترجمی زبان انگلیسی با آن رو به رو هستند این است

که آنها زبان را فقط یاد گرفته اند ولی از آن در
محیط های واقعی استفاده نکرده اند.

البته

باید این موضوع را نیز مد نظر داشت همین که شخصی تسلط کاملی به دو زبان داشت دیگر
یک مترجمه خبره است. نه اینگونه نیست. این حوزه علاوه بر دروس دانشگاهی نیازمند اطلاعات
عمومی بالایی می باشد. از اینرو باید بسیار به رشته اش علاقه مند

باشد تا در طول تحصیل با مشکل مواجه نشود.
لذا به همه عزیزانی که قصد دارند وارد رشته مترجمی زبان انگلیسی شوند.

توصیه می کنم قبل از اینکه اقدامی
کنند. از دانشجویان فعلی این رشته راهنمایی بگیرند.

تا مطمئن شوند که رشته ای که انتخاب می کنند.
دقیقا همان چیزی است که دنبالش بوده اند و تمام سختی هایش را به جان می خرند.
وحید کرمی

سفارش ترجمه

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد