خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

رشد و دگرگونی در واژگان زبان انگلیسی (قسمت سوم)

رشد و دگرگونی در واژگان زبان انگلیسی را امروز هم ادامه می دهیم.

خب رسیدیم به اینجا که….

5 صورتهای کوتاه شده دیگری هم هستند که انگلیسی بریتانیایی به صورت قرضی

از انگلیسی آمریکایی اخذ کرده است. فعل های وجود دارند که می توانند از بن های اسمی

ساخته شوند، مانند to housekeep (خانه داری کردن) از اسم housekeeper (خانه دار)

to barkeep (میخانه را گرداندن) از barkeeper (متصدی میخانه)،

to babysit (مراقبت کردن از بچه مادامی که والدین او حضور ندارند،

از babysitter (مراقب بچه در غیاب والدین) و اینکه ایده ای را مشابه

با آن ارائه می دهد، یعنی (مراقبت از خانه مادامی که صاحب آن در خانه نیست).

6 راه میان بر (صورت کوتاه شده) دیگر، عبارت است از ترکیب لغات با یکدیگر برای بنا کردن صفت به جای عبارت

طولانی توصیفی، مانند a round-the-clock service (خدمات شبانه روزی)

به جاری a service which is offered around the clock یعنی خدماتی که در تمام طول شبانه روز ارائه می شود.

7 می توان با افزودن خاتمه هایی شبیه ise- یا isation- به صفت ها یا اسم ها واژه های جدیدی ساخت.

این کار به خصوص در زبان روزنامه نگاری رایج است.

در اینجا چند نمونه می آوریم: to decimalise بجای عبارت طولانی

to change into decimal system (به نظام اعشاری تبدیل کردن)،

to departmentalise بجای to organize into different departments یعنی

به صورت بخش های مختلف سازمان دادن، و بالاخره containerisation به جای

the process of putting things into containers یعنی قرار دادن اشیا و مواد در کانتینرها.

تا اینجا راجع به این مطالب صحبت شد در بخش های بعدی راجع به نگرش های در حال

تغییر درباره زبان صحبت خواهیم کرد.

منتظر باشید که مطالب جالب و جدیدی را یاد بگیرید امیدوار موفق و موید

باشید. یادتان باشید که خوب درستان را بخوانید

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد