خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

رشد و دگرگونی در واژگان زبان شناسی (ادامه)

در ادامه این مطلب قصد داریم راجع به رشد و دگرگونی در واژگان زبان شناسی صحبت کنیم.

مثال ها

توقف (بین دو پرواز در مسافرت با هواپیما)                                                    a stop-over

وارسی                                                                                                       a check-up

پیروزی، موفقیت (که سهل حاصل شده باشد)                                                        a walk-over

برگه، اطلاعیه                                                                      a hand-out

ساخت، سازمان                                                              a set-up

همه این اصطلاحات بخصوص در سبک غیر رسمی (محاوره ای) متداولند. اکنون چند فقره فعل را ملاحظه می کنیم که از اسم ساخته شده اند:

هدایت کردن (هواپیما)                                                 to pilot (a plane)

سرپرستی کردن (تیم)                                                       to captain (a team)

فرستادن (پیام) رادیوئی                                                              to radio (a message)

تعمیر کردن (اتومبیل)                                                            to service (a  motor car)

فرستادن (بسته) با باربری هوائی                                                                      to air freight (a parcel)

تکثیر کردن سند با زیراکس                                                             to xerox (a document)

در تنگنا قرار دادن (شخصی)                                                         to pressure (somebody)

چون زبان انگلیسی انعطاف پذیر است، بسهولت می توان واژه های آن را در نقشهای

دستوری جدید بکار برد. هرگاه نقش تغییر پذیرد، اینطور نیست که لزوما فرم نیز دگرگونی یابد.

نه تنها اسم ها بلکه صفت ها نیز به فعل تبدیل می شوند تا روند علمی را نشان دهند، مانند

to streamline (در مسیر طبیعی قرار دادن)، to skidproof (بصورت غیرلغزنده در آوردن)، to

sound proof ( در مقابل صدا مقاوم کردن). همه دگرگونی هایی که در نقش واژه ها

بوجود می آوریم برای یک منظور واحد است و آن اینست که صورت واژه را طوری بسیازیم که

به طور کوتاه تر و مستقیم تر به کار رود. این فرمها در واقع به مثابه راههای میان بر در کاربرد

زبان هستند. کاربرد این صورت های کوتاه شده،  سریعتر و راحت تر است و به همین دلیل روز

به روز متداولتر و رایجتر می شود.

5 صورت های کوتاه شده دیگری هم هستند که انگلیسی بریتانیایی بصورت قرضی از انگلیسی

آمریکایی قرض کرده است. فعل هایی وجود دارند که می توانند از بن های اسمی ساخته شوند.

ادامه دارد.

صفحه سه آخر صفحه

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد