مترجم سرا

سفارش ترجمه (09916401372)

ترجمه بسیار ارزان ارائه می دهیم

سفارش ترجمه بسیار ارزان

موسسه ترجم در نظر دارد به منظور کمک به دانش جویان عزیز ایران زمین و تمام کسانی که به ترجمه نیاز دارند سفارش ترجمه بسیار ارزان را از امروز به مدت یک ماه تمام ترجمه ها در همه زمینه ها با قیمت های زیر ارائه کند. پس هر چه زودتر برای سفارش اقدام کنید. برای ارسال سفارش به قسمت (ارسال سفارش در سایت مراجعه کنید).

مهلت طرح : از 4 آذر لغایت 16 آذر 1394

 

ترجمه انگلیسی به فارسی  هر 250 کلمه 3000 تومان

ترجمه فارسی به انگلیسی هر 250 کلمه 6500 تومان

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد