خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

سفارش ترجمه فوری و ارزان

سفارش ترجمه فوری و ارزان می خواهید.

ایرادی ندارد.

جای خوبی را برای این کار انتخاب کرده اید.

کافیست که سفارش خود را به ما ارسال کنید.

ما آن را در کوتاه ترین زمان برایتان انجام مید هیم.

در خدمتیم.

زمانی رسیده است که باید هرچه سریعتر متنی را ترجمه کنید و آن را به استادتان تحویل دهید.

این تنها مشکل شما نیست مشکل دیگری هم دارید و آن هم وضع جیب و اقتصادتان است.

پول زیادی ندارید و از طرفی چون هزینه سفارش ترجمه فوری دو برابر ترجمه عادی است

نمی دانید که باید چکار کنید.

اصلا نگران نباشید.

از آنجا که اتحادیه مترجم سرا وجدان را سر لوحه کارهایش قرار داده است

عزیزانی که واقعا برای پرداخت هزینه در مضیغه باشند ما به صورت ارزان

به طوری که هم حق مترجم ضایع نشود و هم مشتری راضی باشد

قیمت را برای ایشان تا جایی که راه داشته باشد پایین می آوریم.

ما به هر قیمتی به دنبال گرفتن پول و سفارش از مردم نیستیم.

ما حواسمان جمع است خودمان می فهمیم که چه کسی پول دارد و چه کسی ندارد.

چه کسی راست می گوید و چه کسی دروغ می گوید.

عزیزان پس هیچگونه نگرانی نداشته باشید و سفارش خود را برای ما ارسال کنید.

سفارش ترجمه

خوب عزیزانی که نیازمند ترجمه فوری و ارزان هستید.

اکنون وقت آن رسید که سفارش ترجمه خود را به دست ما برسانید

تا در کوتاه ترین زمان قیمت و زمان تحویل خدمت شما اعلام شود.

لازم به ذکر است که هزینه را پس از دریافت سفارش پرداخت کنید

تا از لحاظ اطمینان به ما نیز مشکلی نداشته باشید.

مطمئن باشید که هدف این اتحادیه فقط جلب رضایت مشتری و ارباب رجوع می باشد

چنانچه پس از دریافت ترجمه با مشکلی رو به رو شدید در هر ساعت شبانه روز با ما تماس بگیرید.

سفارش ترجمه

همکار

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد