خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

قیمت ها، زمان تحویل و رشته های تحت پوشش

قیمت ها، زمان تحویل و رشته های تحت پوشش به شرح زیر هستند

تبصره: قیمت ها مصوب هستند و شامل تخفیف نمی شوند.

ترجمه متن زبان خارجه به فارسی هر 250 کلمه (یا 18 خط) برابر 6000 تومان.

ترجمه متن زبان فارسی به خارجه هر 250 کلمه (یا 18 خط) برابر با 11000 تومان.

زمان تحویل ترجمه ها به شرح زیر می باشد:

در ترجمه های فوری زمان تحویل نصف و هزینه ضربدر 2 می شود.

زمان تحویل

زمان تحویل سفارشات زبان خارجه به فارسی

1 الی 9 صفحه (حدودا 2 روز)، 10 الی 20 صفحه (حدودا 4 روز)، 21 الی 50 صفحه (حدودا 8 روز)،

51 الی 100 صفحه (حدودا 13 روز)، 101 الی 200 صفحه (حدودا 28 روز)، 201 الی 500 صفحه (56 روز)،

زمان تحویل سفارشات زبان فارسی به خارجه

1 الی 9 صفحه (4 روز)، 10 الی 20 صفحه (6 روز)، 21 الی 50 صفحه (10 روز)،

51 الی 100 صفحه (15 روز)، 101 الی 200 صفحه (33 روز)، 201 الی 500 صفحه (65 روز)

هزینه ویرایش متن زبان خارجه هر 250 کلمه 3000 تومان

هزینه ویرایش متن زبان فارسی هر 250 کلمه 1500 تومان

رشته های دانشگاهی تحت پوشش اتحادیه مترجم سرا به شرح زیر می باشند:

گروه علوم انسانی

قیمت ها، زمان تحویل و رشته های تحت پوشش

زبان و ادبیات فارسی (گرایش های ادبیات کودک و نوجوان، ادبیات پایداری، ادبیات تطبیقی، ادبیات عامه،

آموزش زبان فارسی، ادبیات روایی، ویرایش و نگارش، نظریه و نقد ادبی، ادبیات معاصر)

علوم جغرافیایی

قیمت ها، زمان تحویل و رشته های تحت پوشش

آب و هوا شناسی ( گرایش های سینوپتیک، تغییر اقلیم، آب و هوا شناسی محیطی)،

ژئومورفولوژی (گرایش های ژئومورفولوژی نظری، ژئومورفولوژی و آمایش محیط)،

جغرافیا و برنامه ریزی شهری (گرایش های آمایش شهری، محیط زیست شهری،

برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری، کاربری اراضی و ممیزی املاک)،

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی (گرایش های توسعه اقتصاد روستایی،

برنامه ریزی کالبدی-فضایی، مدیریت توسعه پایدار)، برنامه ریزی آمایش سرزمین،

مخاطرات محیطی، جغرافیای سیاسی، جغرافیا و دفاع مقدس، طبیعت گردی،

جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

(گرایش های سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور)

مجموعه زبان عربی

زبان و ادبیات عربی، مترجمی زبان عربی، آموزش زبان عربی

مجموعه علوم اقتصادی

علوم اقتصادی (گرایش های توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستم های اقتصادی،

اقتصاد انرژی، بانکداری اسلامی، اقتصاد و تجارت الکترونیک، اقتصاد اسلامی، اقتصاد نظری،

اقتصاد شهری، اقتصاد فرهنگ و هنر، اقتصاد محیط زیست)، اقتصاد نفت و گاز

مجموعه علوم ورزشی

فیزیولوژی ورزشی (گرایش های فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی، فیزیولوژی ورزشی کاربردی،

فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض، فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی، تغذیه ورزش)، بیومکانیک ورزشی،

رفتار حرکتی (گرایش های رشد حرکتی، یادگیری و کنترل حرکتی، آموزش و تربیت بدنی)،

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی (گرایش های حرکات اصلاحی، امدادگر ورزشی، تربیت بدنی ویژه)،

مدیریت ورزشی (گرایش های مدیریت بازاریابی در ورزش، مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی،

مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی، مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی،

مدیریت رسانه های ورزشی، مدیریت رویدادهای ورزشی)

تاریخ (گرایش های تاریخ ایران باستان، تاریخ ایران اسلامی، تاریخ اسلام، تاریخ عمومی جهان،

مطالعات خلیج فارس، اسناد و مدارک آرشیوی و نسخه شناسی، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز،

تاریخ انقلاب اسلامی، تاریخ تشیع، مطالعات تاریخ تشیع)

مجموعه علوم اجتماعی

مردم شناسی، جمعیت شناسی، جامعه شناسی، برنامه ریزی رفاه اجتماعی،

جامعه شناسی انقلاب اسلامی، مطالعات فرهنگی، مطالعات جوانان، مدیریت خدمات اجتماعی،

مدیریت راهبردی فرهنگ، برنامه ریزی توسعه منطقه ای، برنامه ریزی گردشگری،

دانش اجتماعی مسلمین، فلسفه علوم اجتماعی، گردشگری مذهبی، مطالعات اوقات فراغت،

پژوهش علوم اجتماعی، جامعه شناسی ورزشی، توسعه محلی (گرایش های شهری و روستایی)

زبان های باستان ایران

مجموعه زبان شناسی

زبان شناسی همگانی، آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، زبان شناسی رایانشی، واژه گزینی و اصطلاح شناسی،

مجموعه الهیات و معارفی اسلامی – علوم قرآنی

علوم قرآن و حدیث، علوم قرآن، علوم حدیث (گرایش های اقتصاد اسلامی، تفسیر اثری،

نهج البلاغه، کلام و عقاید، اخلاق)، نهج البلاغه (گرایش های اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی،

اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی، اصول الدین و معارف علوی)،

تفسیر و علوم قرآن، علوم و فنون قرائات، تفسیر قرآن مجید، علوم قرآنی (گرایش های اعجاز، مستشرقان، ادبی)، معارف قرآن

مجموعه الهیات و معارف اسلامی – فقه و حقوق

فقه و مبانی حقوق اسلامی، فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی، فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی،

فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی، مذاهب فقهی، فقه سیاسی، فقه و حقوق خانواده، فقه و حقوق جزا، فقه و حقوق خصوصی

مجموعه الهیات و معارف اسلامی – فلسفه و کلام

فلسفه و کلام اسلامی، کلام تطبیقی، عرفان اسلامی، مذاهب اسلامی، دین شناسی،

شناخت اندیشه های امام خمینی (ره)، شیعه شناسی (گرایش های کلام، تاریخ، جامعه شناسی)،

فرق تشیع، فلسفه و حکمت اسلامی، کلام اسلامی، کلام امامیه، کلام شیعه، منطق فهم دین،

مجموعه الهیات و معارف اسلامی – ادیان

ادیان و عرفان، تاریخ و تمدن ملل اسلام، عرفان اسلام، ادیان ابراهیمی، ادیان غیر ابراهیمی،

تصوف و عرفان اسلامی، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، عرفان تطبیقی

مجموعه الهیات و معارف اسلامی (مخصوص اهل تسنن)

فقه شافعی، فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی،

فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی، فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی

مجموعه فلسفه

فلسفه (گرایش تطبیقی)، منطق، فلسفه دین، اخلاق (گرایش فلسفه اخلاق، اخلاق کاربردی، اخلاق اسلامی)، فلسفه هنر

مجموعه علوم تربیتی

برنامه ریزی درسی، تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش (گرایش تعلیم و تربیت اسلامی)،

مدیریت آموزشی، آموزش و بهسازی منابع انسانی، آموزش بزرگسالان، تحقیقات آموزشی،

تکنولوژی آموزشی، مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی، علوم تربیتی

(آموزش و پرورش تطبیقی، آموزش و پرورش ابتدایی، آموزش و پرورش پیش دبستانی)

مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی

علم اطلاعات و دانش شناسی (گرایش های مدیریت اطلاعات، مدیریت کتابخانه های دانشگاهی،

مطالعات کتابخانه های عمومی، مدیریت کتابخانه های دیجیتال)، علم سنجی،

مطالعات آرشیوی، مدیریت و سازماندهی نسخه های خطی، دانشنامه نگاری،

مجموعه زبان فرانسه

آموزش زبان فرانسه، زبان و ادبیات فرانسه، مترجمی زبان فرانسه

مجموعه زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی، زبان و ادبیات انگلیسی، مترجمی زبان انگلیسی

مجموعه زبان روسی

آموزش زبان روسی، زبان و ادبیات روسی

مجموعه زبان آلمانی

مترجمی زبان آلمانی، آموزش زبان آلمانی، زبان و ادبیات آلمانی

مدیریت جهانگردی (گرایش های بازاریابی جهانگردی و برنامه ریزی توسعه جهانگردی)

مجموعه حقوق

حقوق خصوصی، حقوق بین الملل، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق عمومی، حقوق بشر،

حقوق مالکیت فکری، حقوق محیط زیست، حقوق اقتصادی، حقوق تجارت بین الملل،

معارف اسلامی و حقوق (گرایش های حقوق خانواده و حقوق عمومی)

حقوق ارتباطات، حقوق تجاری اقتصادی بین المللی، حقوق سردفتری، حقوق ثبت اسناد و املاک،

حقوق اسناد و قراردادهای تجاری، حقوق حمل و نقل، حقوق کیفری اطفال و نوجوانان،

مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی، مدیریت نظارت و بازرسی، مدیریت دادگستری،

حقوق و دادرسی اداری، حقوق خانواده، حقوق شرکـت های تجاری، فقه و حقوق اقتصادی،

حقوق نفت و گاز، حقوق مالی – اقتصادی، حقوق تجارت الکترونیکی، مدیریت ثبت اسناد و املاک

ایران شناسی (گرایش های ایران شناسی عمومی، ایران شناسی تاریخ،

آداب و رسوم و میراث فرهنگی، اصول نسخه شناسی و مرمت نسخه های خطی و نسخه آرایی)

آموزش زبان ژاپنی

زبان و ادبیات اردو

مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل

علوم سیاسی، روابط بین الملل (گرایش دیپلماسی کنترل تسلیحات)، مطالعات منطقه ای،

اندیشه سیاسی در اسلام، دیپلماسی و سازمان های بین المللی

مطالعات جهان (گرایش های مطالعه کشورهای آلمانی زبان، مطالعات آمریکای لاتین،

مطالعات بریتانیا، مطالعات روسیه، مطالعات فرانسه، مطالعات شبه قاره هند، مطالعات آمریکای شمالی،

مطالعات ژاپن، مطالعات فلسطین، مطالعات مصر، مطالعات عراق، مطالعات جنوب آفریقا)

باستان شناسی (گرایش های پیش از تاریخ ایران، دوران تاریخی ایران، تمدن و فرهنگ اسلامی ایران و سرزمین های دیگر)

مجموعه روانشناسی

روانشناسی عمومی، روانشناسی بالینی (گرایش خانواده)، سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)،

روانشناسی صنعتی و سازمانی، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، روانشناسی اسلامی (گرایش روانشناسی مثبت گرا)،

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، روانشناسی تربیتی

مجموعه حسابداری

حسابداری، حسابرسی، حسابداری مدیریت

مطالعات زنان (گرایش حقوق زن در اسلام و زن و خانواده)

مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی

علوم ارتباطات اجتماعی، مدیریت رسانه، روزنامه نگاری، تبلیغ و ارتباطات فرهنگی،

ارتباطات (گرایش حج و زیارت)، مطالعات فرهنگی و رسانه، دین و رسانه

مجموعه مددکاری اجتماعی

مددکاری اجتماعی، مدیریت خدمات اجتماعی

مجموعه مدیریت

مدیریت بازرگانی (گرایش های بازاریابی، بازرگانی بین المللی، تجارت الکترونیکی،

مدیریت استراتژیک، بازرگانی داخلی، کارآفرینی)، مدیریت دولتی (گرایش های توسعه منابع انسانی،

طراحی سازمان های دولتی، بودجه و مالیه عمومی، خط مشی گذاری عمومی، مدیریت تطبیقی و توسعه،

مدیریت تحول، مدیریت رفتار سازمانی)، مدیریت صنعتی (گرایش های تحقیق در عملیات، تولید و عملیات،

مدیریت عملکرد، مدیریت زنجیره تامین، مدیریت کیفیت و بهره وری، مدیریت پروژه)،

مدیریت فناوری اطلاعات (گرایش های کسب و کار الکترونیک، مدیریت منابع اطلاعاتی،

سیستم های اطلاعاتی پیشرفته، مدیریت دانش)، مدیریت تکنولوژی (گرایش های نوآوری تکنولوژی،

انتقال تکنولوژی، استراتژی های توسعه صنعتی، سیاست های تحقیق و توسعه)، مدیریت مالی،

کارآفرینی (گرایش های کسب و کار جدید، گردشگری، فناوری، سازمانی، بین الملل،

توسعه، کسب و کار الکترونیکی، مدیریت منابع انسانی اسلامی، مدیریت منابع انسانی بین الملل،

مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی، مدیریت استراتژیک منابع انسانی) مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای،

مالی (گرایش های مهندسی مالی و مدیریت ریسک، بانکداری، بیمه، مستغلات، حقوق مالی،

تامین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز)، مدیریت بازرگانی دریایی، مدیریت بحران،

مدیریت سازمان های دولتی (گرایش های مالی و اقتصادی، منابع انسانی و روابط کار،

برنامه ریزی و نظارت)، مدیریت اماکن متبرکه مذهبی، سیاستگذاری علم و فناوری،

مشاوره (گرایش های مشاوره مدرسه، مشاوره شغلی، مشاوره خانواده، مشاوره توانبخشی)

مدیریت دریایی (گرایش های حمل و نقل دریایی، بندر و کشتیرانی)

امور فرهنگی (گرایش های مدیریت امور فرهنگی، برنامه ریزی امور فرهنگی)

محیط زیست (گرایش های برنامه ریزی محیط زیست، مدیریت محیط زیست، آموزش محیط زیست)

اطلاعات و حفاطت اطلاعات

مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری

مدیریت کسب و کار (گرایش های استراتژی، بازاریابی، رفتار سازمانی و منابع انسانی،

سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات، عملیات و زنجیره تامین، فناوری، مالی)، مدیریت امور شهری

مدیریت دفاعی (1)

مدیریت دفاعی (گرایش های زمینی، پدافند هوایی، هوایی، دریایی، جنگال و سایبر، پشتیبانی خدمات رزمی)

مدیریت دفاعی (2)

مدیریت دفاعی (گرایش های امور دریایی، امور زمینی، امور هوایی، امور پشتیبانی، خدمات رزمی، مقاومت ویژه)

مدرسی معارف اسلامی (گرایش های مبانی نظری اسلام، اخلاق اسلامی، تاریخ و تمدن اسلامی، انقلاب اسلامی، آشنایی با منابع اسلامی)

مدیریت اطلاعاتی

مدیریت اطلاعات، حفاظت اطلاعات، مطالعات امنیتی ایران، پژوهشگری امنیت، امنیت اطلاعات، امنیت اقتصادی، امنیت بین الملل

مطالعات دفاعی استراتژیک

اطلاعات استراتژیک

آماد

مدیریت بحران

پدافند غیرعامل (1)

پدافند غیر عامل

پدافند غیرعامل (2)

پدافند غیر عامل

فرماندهی و مدیریت انتظامی

مجموعه رشته های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امین

پیشگیری از جرم، علوم و فنون مرزبانی، مدیریت علوم اطلاعات و امنیت انتظامی، مبارزه با مواد مخدر، علوم علمیات ویژه انتظامی، عملیات راهور، کشف جرایم، مدیریت علوم حفاظت اطلاعات انتظامی،

گروه علوم پایه

علوم زمین (گرایش های پترولوژی، زمین شناسی اقتصادی، زمین ساخت (تکتونیک)،

آب زمین شناسی، چینه نگاری و دیرینه شناسی، رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی،

زمین شناسی نفت، زمین شناسی مهندسی، زمین شناسی زیست محیطی، زمین شیمی، سنجش از دور زمین شناختی،

مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی

ژئوفیزیک (گرایش های لرزه شناسی، زلزله شناسی، ژئومغناطیس، گرانی سنجی، ژئوالکتریک)، هواشناسی

مجموعه شیمی

شیمی (گرایش های شیمی فیزیک، شیمی آلی، شیمی معدنی، شیمی تجزیه، شیمی کاربردی، شیمی پلیمر، شیمی دارویی، شیمی کاتالیست، شیمی دریا، شیمی و فناوری اسانس)، فیتوشیمی، نانوشیمی، آموزش شیمی، پیشرانه (گرایش های جامد، مایع)

مجموعه فیزیک

فیزیک (گرایش های فیزیک ماده چگال، فیزیک پلاسما، فیزیک هسته ای، ذرات بنیادی و نظریه میدان ها،

نجوم اختر فیزیک، فیزیک آماری و سامانه های پیچیده، گرانش کیهان شناسی، اپتیک و لیزر،

کاربرد پرتوها، گداخت هسته ای، راکتور، پرتوپزشکی)، فناوری پلاسما، مهندسی سیستم های انرژی

(گرایش های تکنولوژی انرژی، انرژی محیط زیست، سیستم های انرژی)، نانوفیزیک، آموزش فیزیک

مجموعه فوتونیک

فوتونیک، الکترواپتیک

مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی

زیست شناسی سلولی و مولکولی، ژنتیک، میکروبیولوژی (گرایش های میکروب های بیماری زا، صنعتی،

بیوسیستماتیک و بوم شناسی، محیطی)، بیوشیمی، بیوفیزیک، زیست فناوری (گرایش های میکروبی، مولکولی،

دریا، صنعت و محیط زیست)، ریززیست فناوری، آموزش زیست شناسی، نانوبیوممتیک (نانوزیست الهام)

آمار (گرایش های آمار ریاضی، بیم سنجی، آمار اجتماعی و اقتصادی)

مجموعه ریاضی

ریاضی محض (گرایش های جبر، آنالیز، هندسه (توپولوژی))، ریاضی کاربردی (گرایش های آنالیز عددی،

بهینه سازی، معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی، ریاضی مالی، رمز و کد) آموزش ریاضی،

محاسبات نرم (گرایش ساختارهای جبر منطقی)

مجموعه علوم کامپیوتر

علوم کامپیوتر (گرایش های محاسبات علمی، الگوریتم و نظریه محاسبه، نظریه سیستم ها،

محاسبات نرم و هوش مصنوعی، منطق و روش های صوری، داده کاوری، علوم تصمیم و دانش) بیوانفورماتیک

زیست شناسی گیاهی (گرایش های فیزیولوژی، سیستماتیک و بوم شناسی، سلولی و تکوینی)

زیست شناسی جانوری (گرایش های فیزیولوژی، بیوسیستماتیک، سلولی و تکوینی)

مجموعه علوم محیط زیست

محیط زیست دریا، عوم محیط زیست

زیست شناسی دریا (گرایش های جانوران دریا، بوم شناسی دریا، آلودگی دریا، گیاهان دریا

اقیانوس شناسی فیزیکی

مجموعه تاریخ و فلسفه علم

فلسفه علم، تاریخ علم

علوم شناختی (گرایش های ذهن، مغز و تربیت، روانشناسی شناختی، توانبخشی شناختی)

مجموعه علوم اطلاعاتی

بیوتروریسم، علوم جرم شناسی امنیتی

گروه فنی و مهندسی

مهندسی برق (گرایش های مدارهای مجتمع الکترونیک، افزاره های میکرو و نانوالکترونیک،

سیستم های الکترونیک دیجیتال، سیستم های قدرت، الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی،

برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی، سامانه های برقی حمل و نقل، مخابرات میدان و موج،

مخابرات نوری، مخابرات سیستم، مخابرات امن و رمز نگاری، شبکه های مخابرات، کنترل)،

مهندسی پزشکی (گرایش های بیوالکتریک، فناوری اطلاعات، مهندسی ورزش)، مهندسی مکاترونیک،

مهندسی راه آهن برقی، مهندسی پدافند غیرعامل (گرایش های افا (استتار، فریب و اختفا)،

مهندسی سیستم های انرژی (گرایش های تکنولوژی انرژی، انرژی و محیط زیست، سیستم های انرژی)،

مهندسی انرژی های تجدید پذیر، مهندسی هسته ای (گرایش های کاربرد پرتوها، گداخت هسته ای،

راکتور، پرتوپزشکی، مهندسی فیزیک بهداشت)، مهندسی فناوری ماهواره، مهندسی کنترل و علائم راه آهن،

مهندسی فتونیک (گرایش نانوفتونیک)، مهندسی نانوفناوری (گرایش نانوالکترومکانیک)، مهندسی صدا، مهندسی مخابرات امنیتی

مهندسی نفت (گرایش های اکتشاف، حفاری، بهره برداری، مخازن هیدروکربوری، تجهیزات نفتی)

مهندسی پلیمر (گرایش های فراورش، نانوفناوری، پلیمریزاسیون، کامپوزیت (مواد مرکب)، علوم پایه)

مجموعه مهندسی معماری کشتی

مهندسی معماری کشتی (سازه کشتی، هیدرومکانیک کشتی، ساخت در صنایع دریایی)

مهندسی دریا (گرایش های سازه های متحرک دریایی، هیدرودینامیک و جلوبری)

مجموعه مهندسی شیمی

مهندسی شیمی (گرایش های ترموسینتتیک و کاتالیست، فرآیندهای جداسازی، طراحی فرآیند،

مدل سازی، شبیه سازی و کنترل، محیط زیست، فرآوری و انتقال گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع غذایی،

صنایع شیمیایی معدنی، نانوفناوری، پلیمر، پدیده های انتقال، زیست پزشکی) مهندسی تسلیحات،

مهندسی هسته ای (گرایش های راکتور، چرخه سوخت)، مهندسی سیستم های انرژی (تکنولوژی انرژی، انرژی و محیط زیست،

سیستم های انرژی)، مهندسی انرژی های تجدید پذیر

مهندسی صنایع (گرایش های بهینه سازی سیستم ها، سیستم های سلامت،

مدیریت نوآوری و فناوری، سیستم های مالی، لجستیک و زنجیره تامین، مدیریت پروژه،

سیستم های کلان، آینده پژوهی، مدیریت مهندسی، کیفیت و بهره وری،

مهندسی در سوانح طبیعی

مهندسی نقشه برداری (گرایش های فتوگرامتری، ژئودزی، سنجش از دور، سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS))

مجموعه مهندسی عمران

مهندسی عمران (گرایش های سازه، زلزله، ژئوتکنیک، راه و ترابری، مدیریت منابع آب،

آب و سازه های هیدرولیکی، سواحل و بنادر و سازه های دریایی، حمل و نقل، مدیریت ساخت،

محیط زیست، ساختمان های هوشمند)مهندسی خطوط راه آهن، مهندسی پدافند غیر عامل (گرایش های سازه های دفاعی، طراحی)

مجموعه مهندسی مکانیک

مهندسی مکانیک (گرایش های ساخت و تولید، طراحی کاربردی، تبدیل انرژی، سیستم محرکه خودرو،

طراحی سیستم های دینامیکی خودرو، سازه بدنه خودرو، مواد مرکب،

طراحی و ساخت خودروهای نظامی، جوش) مهندسی مکاترونیک، مهندسی پزشکی (گرایش های بیومکانیک،

توان بخشی، ورزش) مهندسی تسلیحات (گرایش سلاح)، مهندسی سیستم های انرژی (تکنولوژی انرژی،

انرژی و محیط زیست، سیستم های انرژی)، مهندسی انرژی های تجدیدپذیر، مهندسی فناوری ماهواره،

مهندسی ماشین های ریلی، مهندسی هسته ای (گرایش های کاربرد پرتوها، گداخت هسته ای،

راکتور، پرتوپزشکی) مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترومکانیک

مهندسی معدن (گرایش های فرآوری مواد معدنی، مکانیک سنگ، استخراج معدن،

اکتشاف معدن، تونل و فضاهای زیرزمینی، معدن و محیط زیست، اقتصاد و مدیریت معدنی)

مجموعه مهندسی مواد و متالوژی

مهندسی مواد (گرایش های شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، شکل دادن فلزات،

جوشکاری، استخراج فلزات، خوردگی و حفاظت مواد، سرامیک، ریخته گری، مواد مرکب)،

مهندسی پزشکی (گرایش های بیومواد، مهندسی بافت)

نانوفناوری-نانومواد

نانوفناوری (گرایش نانومواد)

مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش تجارت الکترونیکی)

مهندسی کامپیوتر (گرایش های معماری سیستم های کامپیوتری، هوش مصنوعی و رباتیکز،

نرم افزار، شبکه های کامپیوتری، رایانش امن، الگوریتم ها و محاسبات)

مجموعه مهندسی هوافضا

مهندسی هوافضا (گرایش های جلوبرندگی، دینامیک پرواژ و کنترل، سازه های هوایی،

آئرودینامیک، مهندسی فضایی، سوانح هوایی و صلاحیت های پروازی)، مهندسی فناوری ماهواره

مهندسی نساجی (گرایش های الیاف، پوشاک، ساختارهای نانولیفی، شیمی نساجی و رنگ، فناوری، مدیریت تولید)

مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی و داروسازی

مهندسی شیمی (گرایش های بیوتکنولوژی، داروسازی)

مهندسی پلیمر – صنایع رنگ

مهندسی پلیمر (گرایش های رنگ، چاپ)

مهندسی طراحی محیط زیست (کلیه گرایش ها)

مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت

مهندسی ایمنی و بازرسی فنی

بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

مهندسی شیمی (گرایش بهداشت، ایمنی و محیط زیست)

مجموعه ایمنی صنعتی

ایمنی صنعتی، ایمنی، بهداشت و محیط زیست

گروه کشاورزی و منابع طبیعی

مجموعه علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری

علوم و مهندسی آبخیزداری (گرایش های سیلاب و رودخانه، مدیریت حوزه های آبخیز،

حفاظت آب و خاک، آبخیزداری شهری)، علوم و مهندسی مرتع (گرایش های مدیریت مرتع، اصلاح و احیای مرتع، گیاهان دارویی و صنعتی)

علوم مهندسی و آب (گرایش های آبیاری و زهکشی، سازه های آبی، منابع آب، هواشناسی کشاورزی)

مجموعه زراعت و اصلاح نباتات

ژنتیک و به نژآدی گیاهی، اگروتکنولوژی (فیزیولوژی گیاهان زراعی، اکولوژی گیاهان زراعی،

علوم و تکنولوژی بذر، علوم علف های هرز)، اگرواکولوژی

اقتصاد کشاوری (گرایش های سیاست و توسعه کشاورزی، اقتصاد تولید، مدیریت واحدهای کشاورزی،

اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست، بازاریابی محصولات کشاورزی)

علوم و مهندسی باغبانی (گرایش های درختان میوه، سبزی ها، گیاهان زینتی، گیاهان دارویی، تولید محصولات گلخانه ای)

ترویج و آموزش کشاورزی

ترویج و آموزش کشاورزی پایدار (گرایش های ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی،

آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست، زیست بوم انسانی کشاورزی، نوآوری و کارآفرینی کشاورزی)

علوم و مهندسی جنگل (گرایش های مدیریت جنگل، علوم زیستی جنگل، عمران و بهره برداری جنگل)

مجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک

مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک (گرایش های شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه،

بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک)، مدیریت منابع خاک (گرایش های فیزیک و حفاظت خاک، منابع خاک و ارزیابی اراضی)

مجموعه علوم دام و طیور

علوم دامی (گرایش های ژنتیک و اصلاح دام و طیور، فیزیولوژُی دام و طیور، تغذیه دام، تغذیه طیور، زنبور عسل)

علوم و مهندسی شیلات (گرایش های تکثیر و پرورش آبزیان، فرآوری محصولات شیلاتی، بوم شناسی آبزیان، صید و بهره برداری آبزیان)

مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی (گرایش کامپوزیت های لیگنوسلولزی، حفاظت و اصلاح، بیولوژی و آناتومی، صنایع سلولزی)

علوم و مهندسی صنایع غذایی (گرایش های صنایع غذایی، شیمی مواد غذایی، زیست فناوری مواد غذایی، فناوری مواد غذایی)

حشره شناسی کشاورزی

بیماری شناسی گیاهی

قیمت ها، زمان تحویل و رشته های تحت پوشش

علوم و مهندسی محیط زیست (گرایش های مدیریت و حفاظت تنوع زیستی، ارزیابی و آمایش سرزمین، آلودگی های محیط زیست)

مهندسی مکانیک بیوسیستم (گرایش های طراحی و ساخت، انرژی های تجدیدپذیر، فناوری پس از برداشت)

مدیریت و کنترل بیابان

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی (گرایش های مدیریت و تحلیل سامانه ها، انرژی، بازیافت و مدیریت پسماند)

اکوهیدرولوژی

بیوتکنولوژی کشاورزی

توسعه روستایی

مدیریت کشاورزی، مهندسی فضای سبز

گروه هنر

مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری

برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی منطقه ای، مدیریت شهری

مجموعه طراحی شهری

طراحی شهری، طراحی فضاهای آموزشی

مجموعه معماری

مهندسی معماری (گرایش های معماری آموزشی و فرهنگی، فضاهای درمانی و بهداشتی،

مسکن، پایداری، فناوری)، مهندسی معماری منظر، مهندسی معماری اسلامی، مطالعات معماری ایران، بازسازی پس از سانحه، معماری داخلی

مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی (گرایش های حفاظت و مرمت میراث معماری، حفاظت و مرمت میراث شهری)

نمایش عروسکی

قیمت ها، زمان تحویل و رشته های تحت پوشش

مجموعه هنرهای نمایشی و سینما

کارگردانی نمایش، سینما، تولید سیما، ادبیات نمایشی، بازیگری، تهیه کنندگی (گرایش های نمایشی،

مستند، آموزشی)، رادیو (گرایش های نویسندگی، سردبیری و تهیه کنندگی)

مجموعه هنرهای تصویری و طراحی

تصویر متحرک (انیمیشن)، ارتباط تصویری، تصویرسازی، نقاشی، عکاسی، مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی،

هنرهای رایانه ای (گرایش های طراحی شبیه سازی هوشمند، تولید بازی های رایانه ای)

مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی

پژوهش هنر، صنایع دستی، هنراسلامی (گرایش های مطالعات نظری، مطالعات تاریخی و تطبیقی،

مطالعات نگارگری و کتابت) مطالعات موزه، تاریخ هنر ایران اسلامی، تاریخ هنر ایران باستان، حکمت هنر اسلامی، تاریخ هنر جهان اسلام

مجموعه هنرهای موسیقی

آهنگسازی، نوازندگی موسیقی ایرانی، نوازندگی موسیقی جهانی، موسیقی شناسی (اتنوموزیکولوژی)

مجموعه هنرهای ساخت و معماری

مدیریت پروژه و ساخت، فناوری معماری (معماری بیونیک، معماری دیجیتال) معماری و انرژی، مدیریت ساخته ها

طراحی صنعتی

فرش

طراحی پارچه و لباس

گروه دامپزشکی

انگل شناسی دامپزشکی

فیزیولوژی دامپزشکی

قارچ شناسی دامپزشکی

بافت شناسی دامپزشکی

باکتری شناسی دامپزشکی،

ایمنی شناسی دامپزشکی

بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

بیوشیمی بالینی

سم شناسی

قیمت ها، زمان تحویل و رشته های تحت پوشش

قیمت ها، زمان تحویل و رشته های تحت پوشش

قیمت ها، زمان تحویل و رشته های تحت پوشش

قیمت ها، زمان تحویل و رشته های تحت پوشش

قیمت ها، زمان تحویل و رشته های تحت پوشش

قیمت ها، زمان تحویل و رشته های تحت پوشش

قیمت ها، زمان تحویل و رشته های تحت پوشش

قیمت ها، زمان تحویل و رشته های تحت پوشش

قیمت ها، زمان تحویل و رشته های تحت پوشش

قیمت ها، زمان تحویل و رشته های تحت پوشش

قیمت ها، زمان تحویل و رشته های تحت پوشش

قیمت ها، زمان تحویل و رشته های تحت پوشش

قیمت ها، زمان تحویل و رشته های تحت پوشش

نحوه ارسال سفارش ترجمه

لینک

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد