خبرگزاری مترجم

آخرین اخبار علمی ایران و جهان

لقاح مصنوعی را بسیاری از ما شنیده ایم.

امروزه انجام این عمل بسیار زیاد شده است.

بر اساس آمارها در دنیا، هر ساله حدود نیم میلیون کودک با لقاح مصنوعی به دنیا می آیند.

البته این آمار، با حالات و شرایط ناباوری در ارتباط است.

لقاح مصنوعی

در دنیا و همچنین در آذربایجان (جمهوری آذربایجان) از هر ده نفر یک، نفر از ناباروری اذیت می شود.

البته این مربوط به امارهای رسمی و آمارهای اعلام شده است.

در آذربایجان، بر اساس آمارها از هر صد هزار زن، در حدود 50 خانم نابارور است.

در کنار این، در بین زنان، ناباروری در دوره های اخیر دو برابر شده است.

به طور کلی ناباروری در حدود نیمی مربوط به مردان و نیمی دیگر مربوط به زنان است.

لقاح مصنوعی

اما در طول سال های گذشته، دیگر ناباروری مشکلی بدون درمان محسوب نمی شود.

افرادی که از ناباروری در دوره های اخیر اذیت می شوند.

می توانند مشکل ناباروری خود را از این طریق بر طرف نمایند.

تاریخچه لقاح منصوعی

از اولین شخصی که در دنیا با این عمل به دنیا آمده است، بیش از چهل سال می گذرد.

اولین لقاح مصنوعی در دنیا، در سال 1978 انجام شد.

تنها در این سال، در بریتانیای کبیر، روبرت ادوارد و پاتریک کریستوفر اولین لقاح مصنوعی موفقیت آمیز را انجام دادند.

بعد از 32 سال از این واقعه، در سال 2010، روبرت ادوارد تنها این کار را به دلیل انجام این کار و پیشرفت هایی که در این حوزه انجام داده است،

نامزد دریافت جایزه صلح نوبل شده است.

آمارها

بر اساس آمارها تعداد افرادی که از این طریق به دنیا می آیند، روز به روز افزایش می یابد.

این تعداد به میلیون ها نفر می رسد.

این عمل به ویژه برای افرادی که تخمک دارند و یا تخمک ندارند انجام می شود.

همچنین برای زوج هایی که ناباروری از سوی مرد است، هم انتخاب و توصیه می گردد.

 برای زوج هایی که به صورت طبیعی امکان باروری آن ها وجود ندارد.

با کسب رضایت طرفین و در شرایط آزمایشگاهی این عمل صورت می گیرد.

در لقاح مصنوعی تخمک خانم با استفاده از اسپرم شوهر و در شرایط آزمایشگاهی بارور می شود.

در انجام این عمل و باروری به این روش هیچ فرقی با باروری طبیعی وجود ندارد.

منبع

http://saglamolun.az/index.php/home.html

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد