خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

مترجم رسمی به چه کسی اتلاق می شود؟

چه کسی را می توان مترجم رسمی نامید؟ اصولا چه مراحلی یک نفر را تبدیل به مترجم رسمی می کند؟

ابتدا اجازه دهید توضیحی کوتاه درباره اینکه مترجم کیست و چیست و کارش چیست

خدمت شما ارائه کنم تا بعد ببینیم که رسمی چگونه به آخر آن اسم اضافه می شود.

مترجم کیست؟

مترجم یا برگرداننده شخص یا ویژگی کسی است که در صنعت یا هنرِ ترجمه مهارت دارد

و عهده‌دارِ درک و تفسیر موضوعات، معانی، و مفاهیم پدیدآمده در یک زبان (زبان مبدأ)،

و سپس انتقال، معادل‌یابی، و بازسازی آنها در زبانی دیگر (زبان مقصد) است.

مترجمان کم‌تجربه در این فن ظریف، ممکن است براین باور باشند که در زبان و ترجمه،

درست همانند علمی دقیق، می‌توان هر واژه و مفهومی را هم به‌طور دقیق تعریف

و درک کرد و هم آنها را به شیوه‌ای شفاف با پیوندهای متقابل و کاملاً ثابت،

از دو حوزهٔ زبانیِ متفاوت به هم اتصال داد.

هرچند چنین برخوردی ممکن است در مورد زبان‌های برنامه‌نویسی رایانه‌ای

و زبان‌های ماشینیِ دیگر (همچون هوش مصنوعی) تا اندازه‌ای میسر باشد،

در خصوص زبان‌های طبیعی انسانی دور از واقعیت و امکان است.

مترجم رسمی کیست؟

اکنون با تعریف مترجم آشنا شدیم به مترجم رسمی می پردازیم.

در واقع مترجم رسمی کسی است که از طرف ارگان یا وزارتخانه رسمی دولت تایید شده باشد.

این مترجمان تایید شده معمولا و در اکثر موارد مهری به نام مهر مترجم رسمی دریافت می کنند

و پس از انجام ترجمه مشتریان مهر را زیر آن می زنند و پول را دریافت می کنند.

در اینجاست که فرق مترجم رسمی با غیر رسمی مشخص می شود.

کارمند رسمی مهر می زند و از طرف دولت پشتیبانی دارد اما غیر رسمی بصورت کارمزدی و برای خودش کار می کند.

اکنون این مقاله را به پایان می بریم.

وقت شما بخیر.

اگر سفارش ترجمه غیر رسمی نیاز دارید ما در خدمتیم.

ثبت سفارش ترجمه

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد