مترجم سرا

سفارش ترجمه (09916401372)

مشتریان زیادی به علت اینکه از مترجم خود شناخت درستی ندارند و میزان اعتمادشان در سفارشات اولیه پایین است، دنبال ضمانتی هستند که به آنها این امید را بدهد که پس از پرداخت پول سفارش، ترجمه  ای خوب و قابل قبول دریافت می کنند. پیدا کردن مترجم معتمد کار دشواری است.

چگونه مترجم معتمد را بشناسیم ؟

سعی کنید پیش از اینکه پولی برای مترجم واریز کنید، از او یک نمونه ترجمه یک پاراگرافی از متن سفارشتان جهت مطمئن شدن از کیفیت کار، در مرحله بعدی پرداخت دستمزد مترجم است. سعی کنید برای پرداخت هزینه مترجم زیاد چانه نزنید. ابتدا قبل از سفارش دادن به قیمت های ارائه شده توسط موسسه رجوع کنید و پس از سبک و سنگین کردن قیمت ها با وضعیت اقتصادی خود اقدام به سفارش کنید. چانه زدن بر سر قیمت بعد از ارائه هزینه از سوی مترجم بر روحیه ائ تاثیر می گذارد و باعث می شود او یا با تمام توان روی پروژه شما کار نکند یا سرسری کار کند. پس همیشه پیش از سفارش دادن همه موارد را بسنجید تا همه چیز با موفقیت انجام گیرد.

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد