خبرگزاری مترجم

آخرین اخبار درباره ترجمه

مرکز اطلاعات 203 جوادالائمه مشهد یکی از پادگان های اطلاعات سپاه در مشهد است.

مرکز اطلاعات 203 جوادالائمه واقع در بلوار برونسی مشهد است.

این پادگان وظیفه امور اطلاعات سپاه مشهد را بر عهده دارد.

درب ورودی این پادگان در گذشته با نام پادگان شهید سید علی حسینی مشخص بود ولی در زمان تهدیدات داعش تابلو از سر در مرکز جمع آوری شد.

فرماندهی این مرکز در حال حاضر سرهنگ ابوالقاسم نوری است.

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد