مترجم سرا

سفارش ترجمه (09916401372)

pen_paper_s640x427

ترجمه خوب

ملزومات یک مترجم برای ارائه ترجمه خوب

چیزهایی که یک مترجم برای ارائه کردن ترجمه ای خوب نیاز دارد. بیش از اینکه مربوط به علم و توانایی او در ترجمه باشند، بیشتر معلول عوامل زیست محیطی هستند که بایستی به آنها توجه ویژه ای شود.
اولین چیزی که مترجم برای ارائه ترجمه خوب نیاز دارد، خواب کافی است. درسته خواب. انسان روزانه نیاز به هشت ساعت خواب دارد. در صورتیکه مترجم شب قبل از ترجمه کردن به خوبی نخوابیده باشد. از عالم و آدم بیزار است، چه برسه به ترجمه و کارهای دیگر. پس مترجمین عزیز توجه داشته باشند زمانی که سفارش ترجمه دارید شب قبلش به اندازه کافی بخوابید. حدالامکان نهایتا ساعت یازده شب به رختخواب بروید.
مسئله بعد داشتن خوراک مناسب است. مترجم بایستی غذای مقوی بخورد تا مغزش خوب کار کند و بتواند سفارش ترجمه مردم را به خوبی انجام دهد. البته به دلیل فقر در ایران زیاد روی این فاکتور نمی تواند حساب باز کرد. به هر حال، در حد توانتان از میگو و ماهی زیاد استفاده کنید.
مورد بعدی داشتن مکان مناسب برای کار است. اتاقی که در آن مترجم قرار دارد باید ساکت و آرام و به دور از شلوغی باشد. صندلی مترجم باید بسیار راحت باشد. اگر صندلی شما برای نشستن جلوی کامپیوتر سفت است زیاد نمی توانید ترجمه کنید و نهایتا بعد از گذشت یک یا دو ساعت از ترجمه تان به شدت قسمت تهتانی تان دچار فشار شده و ناچار به توقف ادامه ترجمه می باشید.
سعی کنید تایپ ده انگشتی خود را قوی کنید تا نیاز نباشد که مدام به صفحه کلید نگاه کنید و زمان زیادی را برای این کار از دست بدهید.
نوشته ها را کپی کنید و در فایل ورد خود پیست نمایید. تا برای ترجمه راحت باشید و هی نیاز نباشد برای ترجمه کردن یک خط یکسره از روی متن اصلی نگاه کنید.
ادامه دارد…..

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد