خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

نظریه اسکوپوس

در این مقاله قصد داریم نظریه اسکوپوس را توضیح داده و تببین کنیم.

نظریه اسکوپوس مفهومی از حوزه مطالعات ترجمه می باشد.

این نظریه بینشی نسبت به طبیعت ترجمه به عنوان یک فعالیت هدفمند فراهم می کند

که به صورت مستقیم برای تمام پروژه های ترجمه کاربرد دارد.

این نظریه توسط زبان شناس آلمانی هانس ورمیر و کاتارینا قایس مطرح شد

این نظریه معتقد است که ترجمه و تفسیر باید اصولا نقش متن مقصد را مد نظر قرار دهد.

هدف و مخاطبان

نظریه اسکوپوس بر ترجمه به عنوان یک فعالیت دارای یک هدف مشخص تمرکز می کند

که برای مخاطب خاص ترجمه انجام می شود.

ترجمه کردن به معنی تولید یک متن مقصد در حال و هوای مقصد برای هدف مقصد

و مخاطب مقصد در شرایط مقصد می باشد.

در نظریه اسکوپوس، وضعیت متن مبدا پایین تر از چیزی است که تئوری های معادل گرا در آن موقعیت قرار دارند.

مبدا مورد نظر ارائه اطلاعات است که مترجم آن را تبدیل به ارائه اطلاعات به مخاطب مقصد تبدیل می کند.

پائول کازمال این تئوری را اینگونه توصیف می کند:

رویکرد کارکردی دارای نسبت با نظریه اسکوپوس است.

کارکرد یک ترجمه به دانش، انتظارات، ارزش ها و هنجارهای مخاطبان مقصد بستگی دارد

که مجدد تحت تاثیر موقعیتی قرار گرفته اند که در آن هستند.

این عوامل مشخص می کنند که آیا کارکرد یک متن مبدا  می تواند اصلاح  شده یا تغییر کند.

قوانین نظریه اسکوپوس

1. متن مقصد باید به صورت داخلی پیوستگی داشته باشد

2. متن مقصد باید متن مبدا پیوستگی داشته باشد.

3. متن مقصد باید بوسله اسکوپوس آن تعیین شده باشد.

سفارش ترجمه

خبرگزاری مترجم سرا افتخار دارد که سفارشات ترجمه شما عزیزان را انجام دهد.

در هر کجایی این سرزمین که هستید و نیاز به ترجمه دارید.

تنها کافیست به صفحه ثبت سفارش در خبرگزاری مراجعه کنید

و سفارش خود را به دست ما برسانید.

در هر ساعت از شبانه روز در خدمتیم.

ثبت سفارش

مقاله

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد