خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

نقد ترجمه چیست؟

در اینجا قصد داریم درباره نقد ترجمه صحبت کنیم.

با همراه باشید.

نقد ترجمه مطالعه، ارزیابی و تفسیر نظام مند جنبه های مختلف آثار ترجمه شده است.

این حوزه یک حوزه آکادمیک میان رشته ای مرتبط با نقد ادبی و تئوری ترجمه است.

این حوزه همچنین علامت گذاری ترجمه های دانشجویان را شامل شده

و ترجمه های منتشر شده را بررسی می کند .

مفهوم نقد ترجمه دارای معانی زیر است:

  1. سنجش کیفی متن مقصد، خصوصا در ارتباط با معادل معنایی و عملی در رابطه با متن مبدا
  2. سنجش موارد فوق توسط مترجم به منظور ترجمه متن دنبال می شود.
  3. بخشی از علم ترجمه اصولا با موارد زیر سر و کار دارد:
  • طبیعت و اهداف نقد ترجمه
  • ملاحظه مشکلات نقد ترجمه
  • تعریف معیارهای معتبر و موارد فوق برای نقد ترجمه در ارتباط با اهداف آنها

بررسی

یکی از اهداف ترجمه افزایش آگاهی نسبت به دقت دخیل در ترجمه و بررسی اینکه آیا

مترجم به اهدافش رسیده است یا خیر می باشد.

چه اینکه نقد ترجمه باید یک حوزه مجزا از پرسش نسبت به نظریه ترجمه باشد

یا خیر یک مسئله مهم مربوط به بحث است.

افراد خبره ترجمه و مبلغانی که در ترجمه ادبی دخیل هستند،

به صورت اجتناب ناپذیری با مسئله کیفیت ترجمه مواجه می باشند.

نقد ترجمه دارای چندین مسئله باز مانند نام برای تمرین ارزیابی ترجمه ها و

معیارهای ارزیابی، که هر کدام از آنها یک مطالعه دقیق را می طلبد.

یک متن ادبی ممکن است به عنوان یک ترجمه بررسی شود، نه فقط به دلیل قضاوت آن

بلکه برای درک اینکه متن در رابطه با اصل آن بوسیله بررسی پتانسیل تفسیری

که از انتخاب های ترجمه ای که ایجاد شده اند در کجا قرار دارد.

زمانی که ترجمه های مختلف را از یک متن اصلی مقایسه می کنیم، نتایج تحلیل ها

باید برای ساخت یک فرضیه که هر ترجمه چگونه باید استفاده شود ایجاد می کنیم:

معیارهایی مانند شباهت واگرا، واگرایی نسبی، واگرایی رادیکال و اقتباس برای چنین تحلیلی مهم هستند.

یکی از اثرگذارترین مولفین در این حوزه آنتوان برمن بوده است،

که ادعا کرده ممکن است روش های مختلف زیادی برای نقد ترجمه

وجود داشته باشند چرا که نظریه های ترجمه زیادی وجود دارند؛

بنابراین یکی از مدل های خود او به عنوان یک مسیر تحلیل را ایجاد کرده است،

که می تواند مطابق با اهداف خاص هر تحلیل گر مدوله شده و برای تمام

انواع متن استاندارد شده اقتباس شود.

او هرچه بیشتر بر این موضوع تاکید می کند که هر مترجم یک پروژه ترجمه را

پیش از خود فرایند ترجمه توسعه می دهد.

سفارش ترجمه

لینک

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد