مترجم سرا

سفارش ترجمه (09916401372)

ویراستار کیست؟

شخصی که کار ویرایش متن را انجام می دهد ویراستار نام دارد.

او باید شخصی فهمیده عاقل و بالق باشد و از دستور ادبیات و زبان آگاهی نسبتا بالایی داشته باشد.

در واقع ویراستار نقش نوعی منتقد را ایفا می کند.

او متن را خوانده و ایرادات آن را می گیرد. و اگر ایرادات زیاد بودند آن را به مترجم یا مولف باز می گرداند تا آن را اصلاح کند.

این شغل زیاد درآمد انچنانی ندارد.

ویراستاران در جامعه جایگاه بالایی ندارند.

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد