مترجم سرا

سفارش ترجمه (09916401372)

زبانمان خوب می شود؟ چه کار کنیم که زبانمان خوب شود؟چه کار کنیم که زبانمان خوب شود؟چه کار کنیم که زبانمان خوب شود؟چه کار کنیم که زبانمان خوب شود؟چه کار کنیم که زبانمان خوب شود؟چه کار کنیم که زبانمان خوب شود؟چه کار کنیم که زبانمان خوب شود؟چه کار کنیم که زبانمان خوب شود؟چه کار کنیم که زبانمان خوب شود؟چه کار کنیم که زبانمان خوب شود؟چه کار کنیم که زبانمان خوب شود؟چه کار کنیم که زبانمان خوب شود؟چه کار کنیم که زبانمان خوب شود؟چه کار کنیم که زبانمان خوب شود؟چه کار کنیم که زبانمان خوب شود؟

چه کار کنیم که زبانمان خوب شود؟ پیش از صحبت کردن درباره این موضوع، باید به عرضتان برسانم که اول از همه باید به یادگیری زبان علاقه شدید داشته باشید. زیرا بعد از مواجه شدن با کوچکترین گره از ادامه کار منصرف می شوید. پس اولین مرحله برای یادگیری زبان داشتن علاقه است.

مرحله دوم تمرین و ممارست است. اجازه بدید همین الان خیالتان را راحت کنم. صرف هزینه برای کلاس های زبان در یادگیری و پیشرفت شما در فرایند یادگیری بی تاثیر نیست. بدانید که تا عشق به زبان در دل شما نباشد، بهترین استاد زبان جهان هم به شما تدریس کند، زبان دان نمی شوید. کلاس زبان چیزی جز صرف هزینه و اتلاف وقت نیست. اولین مرحله برای یادگیری زبان شنیدن است. بله شنیدن.

باید گوشتان را با لهجه و صدای افراد بومی کشور زبان مقصد آشنا کنید. باید مدت زیادی فقط بدون اینکه حتی چیزی از آن زبان بفهمید گوش کنید. من از کودکی کارتون های انگلیسی زیاد نگاه می کردم. چیزی نمی فهمیدم و فقط از شنیدن لهجه و کلماتی که استفاده می شد لذت می بردم. این رویه را برای سالیان متوالی ادامه دادم. تا به مدرسه رفتم و کلماتی که شنیده بودم را در کتاب ها دیدم و به سادگی آنها در ذهنم می ماندند. من همینطوری زبان را یاد گرفتم.

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد