خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

چرا مترجم شدم؟ از من می پرسند چرا مترجم شدم؟ من یه خانواده کاملا سنتی داشتم و اینکه همه فکر می کنند باید مرد برود بیرون از خانه کار کند و زن هم داخل خانه باشد. اما به نظرم امروزه این تفکر عوض شده است و دیگر نیازی نیست که مرد بیرون از خانه باشد و زن داخل خانه. با […]

موضوعات: عمومی