خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

ویژگی های ترجمه خوب کدامند؟ ویژگی های ترجمه خوب در بازار داغ ترجمه و مترجمینی که تعدادشان سر به فلک می کشد نمی توان فهمید که به چه کسی می توان اعتماد کرد و کدام یک از مترجمین ویژگی های ترجمه خوب را رعایت می کنند. باید خدمت شما عزیزان عرض کنم که اگر ویژگی های ترجمه خوب به شرح […]

موضوعات: عمومی

مترجم با تجربه را از کجا پیدا کنیم و تشخیص دهیم؟ مترجم با تجربه با تجربه لازم داری؟ اگر یک سفارش ترجمه حساس داری و نمی دونی باید به کجا و چه کسی اعتماد کنی دنبال مترجم با تجربه می گردی. من بهت توصیه می کنم که یکبار کار مارو امتحان کنی اگر مشتری دائم ما نشدی هر چی دوست […]

موضوعات: عمومی