خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

وضعیت بازار ترجمه در ایران وضعیت بازار ترجمه در ایران هم مانند دیگر زمینه ها با مسائلی مواجه شده است. مسائلی چون رکود اقتصادی باعث شده که مردم بی پول شوند و و این بی پولی روی دیگر حوزه های زندگیشان تاثیر بگذارد و باعث شود دیگر سمت علم و دانش و مطالعه نروند. وقتی هم سمت علم نروند شغل […]

موضوعات: عمومی