خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

روش های ترجمه در این مقاله قصد دارم راجع به روش های ترجمه صحبت کنم. ترجمه روش های متعددی دارد. در اینجا چند مورد از روش های مرسوم را برایتان توضیح خواهم داد. اولین روش که بیشترین حجم ترجمه را شکل می دهد موردی نیست جز: ترجمه مکتوب. ترجمه مکتوب به ترجمه ای گفته می شود که بر روی کاغذ […]

موضوعات: عمومی