خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

پیوستن به خبرگزاری مترجم (مترجمان و ویراستاران کارمزدی) پیوستن به خبرگزاری مترجم چگونه انجام می شود؟ خبرگزاری مترجم افتخار دارد که موجودیت خود را به عنوان اولین خبرگزاری مستقل در زمینه ترجمه اعلام کند. این خبرگزاری راه اندازی شده است که به درد دل مترجمان و ویراستارانی که در ایران هستند و کسی به درد دل آنها گوش نمی کند […]

موضوعات: عمومی

ترجمه ماشینی تعاملی چیست؟ ترجمه ماشینی تعاملی که به انگلیسی Interactive machine translation خوانده می شود ترجمه تعاملی به وسیله رایانه است. در این نوع از ترجمه نرم افزاری که بر روی رایانه نصب شده است به مترجم با پیش بینی متنی که توسط کاربر تایپ می شود کمک می کند. مثلا اگر ترجمه ارائه شده توسط نرم افزار اشتباه […]

موضوعات: عمومی

نهضت ترجمه چه بود؟ نهضت ترجمه یک جنبش بود که از خانه حکمت یا همان بیت الحکمه در شهر عراقی بغداد آغاز شد. در این نهضت مقالات زیادی را از یونانی به زبان عربی ترجمه کردند. البته نمی توان این موارد صرف تلقی کرد چرا که مرو و جندی شاپور نیز تا حدودی با اندیشه و فرهنگ یونان آشنایی داشتند […]

موضوعات: عمومی

سفارش ترجمه فارسی به انگلیسی سفارش ترجمه فارسی به انگلیسی یکی از نیازهای امروزه جمعیت دانشگاهی کشور است. البته نمی توان این حوزه را تنها به جمعیت دانشگاهی محدود دانست بلکه این حوزه در اکثر زمینه ها و رشته ها مخاطب خاص خود را دارد. گاهی برای دانشجویان کارشناسی ارشد که از دوره کارشناسی به دوره فعلی آمده اند پیش […]

موضوعات: عمومی