خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

ترجمه متون ویرایش و نگارش ترجمه متون ویرایش و نگارش خود را به ما بسپارید ترجمه متون ویرایشی و نگارش دارای پیچیدگی های خاص خود می باشند. اجازه بدید کمی درباره این حوزه بحث کنیم. ابتدا خدمت شما عزیزان عرض کنم که ویرایش و نگارش یک رشته دانشگاهی در مقطع کارشناسی ارشد است و زیر شاخه رشته ادبیات و زبان […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون ادبیات روایی ترجمه متون ادبیات روایی خود را به ما بسپارید. ترجمه متون ادبیات روایی در ایران تنها توسط ما ترجمه می شود. باور ندارید خودتان چرخی بزنید تا متوجه حرف من بشوید. رشته ادبیات روایی یکی از رشته های دانشگاهی محسوب می شود که در مقطع کارشناسی ارشد در ایران دانشجو می پذیرد. این رشته هم مانند […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون آموزش زبان فارسی ترجمه متون آموزش زبان فارسی خود را به ما بسپارید. ترجمه متون آموزش زبان فارسی تنها توسط ما انجام خواهد شد. رشته آموزش زبان فارسی همانطور که از اسمش پیداست به آموزش تخصصی زبان فارسی می پردازد. البته این رشته را نباید با رشته آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان اشتباه گرفت. این رشته […]

موضوعات: عمومی