خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون مدیریت شهری دارای ویژگی های خاص و منحصر به فردی است. ترجمه متون مدیریت شهری را باید به مترجم حرفه ای این رشته سپرد. این رشته دارای لغات و اصطلاحات خاصی است که برای ترجمه آنها باید از این لغات آگاهی داشته باشیم تا ترجمه خوبی را تحویل مشتری دهیم. مثلا اگر یک مترجم عمومی دست به ترجمه […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون برنامه ریزی منطقه ای دارای ویژگی های خاصی است. ترجمه متون برنامه ریزی منطقه ای را باید به مترجم کاردان سپرد. این متون دارای ویژگی ها و اصطلاحات خاصی است که نباید دست هر مترجمی به ترجمه آنها بخورد. برای ترجمه این متون باید دقت لازم را به خرج داد تا ترجمه خوبی به مشتری ارائه شود. در […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون برنامه ریزی شهری توسط این موسسه انجام می شود. ترجمه متون برنامه ریزی شهری دارای ویژگی های خاصی است. این متون را هر مترجمی نمی تواند ترجمه کند برای ترجمه این متون نیازمند مترجم خاص که در این حوزه علم داشته باشد داریم. در غیر اینصورت مثلا اگر این ترجمه را به یک مترجم متون عمومی بسپاریم متوجه […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون طراحی فضاهای آموزشی توسط ما انجام می شود. ترجمه متون طراحی فضاهای آموزشی دارای ویژگی های خاصی است که هر مترجمی از پس ترجمه آنها بر نمی آید. برای ترجمه این متون نیاز به علم ترجمه در این زمینه و آگاهی و آشنایی با لغات و تخصصات این رشته داریم. مثلا یک مترجم در زمینه عمومی نمی تواند […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون طراحی شهری دارای ویژگی های خاص و منحصر به فردی است. ترجمه متون طراحی شهری باید توسط مترجم خبره در این حوزه انجام شود تا اثر مطلوب حاصل گردد. مترجمی که از این رشته اطلاعات کافی ندارد و دست به ترجمه این متون می زند تنها ترجمه را خراب می کند و در انتها یک متن شلغم شوربا […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون معماری داخلی توسط ما انجام می شود ترجمه متون معماری داخلی دارای ویژگی های خاص و منحصر به فردی است که هر مترجمی از پس انجام آن بر نمی آید. برای ترجمه متون معماری داخلی باید از اصطلاحات و لغات این رشته آگاهی داشته باشیم تا بتوانیم ترجمه این گونه متون را انجام دهیم. در ادامه همراه ما […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون بازسازی پس از سانحه دارای ویژگی های خاصی است. ترجمه متون بازسازی پس از سانحه را نمی توان به هر مترجمی سپرد. برای ترجمه این متون باید از اصطلاحات و لغات خاص این رشته آگاهی داشت تا بتوان متنی خوب تحویل مشتری داد. از اینرو هر مترجمی نباید دست به ترجمه این متون بزند. در ادامه همراه ما […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون مطالعات معماری ایران را از ما بخواهید. ترجمه متون مطالعات معماری ایران دارای ویژگی های خاصی است. منظور از ویژگی های خاص در این رشته همان اصطلاحات و لغات خاص این رشته است که مترجم خبره باید از آن ها آگاهی داشته باشد تا بتواند این متون را ترجمه کند. در ادامه همراه ما باشید تا بیشتر راجع […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون مهندسی معماری اسلامی دارای ویژگی های خاصی است. ترجمه متون مهندسی معماری اسلامی دارای اصلطلاحات و لغات خاص خود می باشد. برای ترجمه متون این رشته باید به لغات و اصطلاحات آن آگاهی داشته باشیم در غیر این صورت نمی توانیم از پس ترجمه این متون بر آییم. در ادامه همراه ما باشید تا بیشتر راجع به این […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون مهندسی معماری منظر دارای ویژگی های خاص و منحصر به فردی است. ترجمه متون مهندسی معماری منظر فقط توسط ما انجام می شود. مترجمی که این متون را ترجمه می کند باید از لغات و اصطلاحات این رشته آگاهی داشته باشد تا بتواند از پس ترجمه این متون بر آید. در ادامه همراه ما باشید تا بیشتر راجع […]

موضوعات: عمومی