خبرگزاری مترجم

آخرین اخبار علمی ایران و جهان

ترجمه متون مهندسی پلیمر دارای ویژگی ها و خصوصیات منحصر به فردی است. ترجمه متون مهندسی پلیمر را باید از مترجم خاص و کاربلد در این حوزه درخواست نماییم. به عنوان مثال نمی شود یک متن تخصصی در این زمینه را به یک مترجم عمومی بسپاریم که اطلاعات زیادی از چم و خم این رشته ندارد و قطعا ترجمه را […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون مهندسی طراحی محیط زیست جزء ترجمه های خاص محسوب می شود. ترجمه متون مهندسی طراحی محیط زیست را باید به مترجم خبره در این حوزه بسپاریم. این متون دارای لغات و اصطلاحات تخصصی هستند که فقط مترجم خبره در این حوزه می تواند از پس ترجمه آنها بر آید. پس نباید اشتباه کرد و ترجمه این متون را […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت دارای ویژگی های خاصی هستند. ترجمه متون ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت دارای اصطلاحات و لغات تخصصی هستند که فقط مترجم خبره در این حوزه می تواند آنها را ترجمه کند. سپردن اینگونه متون به کافی نت ها برای ترجمه تنها باعث خراب شدن ترجمه شما خواهد شد. درست […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون مهندسی ایمنی و بازرسی فنی دارای ویژگی های خاصی است. ترجمه متون مهندسی ایمنی و بازرسی فنی از لغات و اصطلاحات خاصی برخوردار است. ترجمه این متون را تنها مترجم خبره در این حوزه می تواند انجام دهد در غیر اینصورت ترجمه ای خوب از کار در نخواهد آمد. مثلا یک مترجم متن عمومی نمی تواند این متون […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون ایمنی، بهداشت و محیط زیست را از ما بخواهید. ترجمه متون ایمنی، بهداشت و محیط زیست باید توسط مترجم خبره انجام شود. این متون دارای لغات و اصطلاحات خاصی هستند که فقط مترجم خبره در این زمینه می تواند از پس ترجمه آنها بر بیاید. مثلا اگر ترجمه این متون را به یک مترجم عمومی بسپاریم مطمئنا نخواهد […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون علوم و مهندسی مرتع توسط ما انجام می شود. ترجمه متون علوم و مهندسی مرتع دارای ویژگی های خاصی است. این متون از لغات و اصطلاحاتی برخوردارند که تنها مترجمین خبره می توانند از پس ترجمه آنها بر آیند. مثلا نباید ترجمه این متون را به مترجم متن های عمومی سپرد چرا که ترجمه خوبی از آب در […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون علوم و مهندسی آبخیز توسط ما انجام می شود. ترجمه متون علوم و مهندسی آبخیز دارای ویژگی های خاصی است. این متون دارای لغات و اصطلاحات خاصی هستند که فقط مترجم خاص در این حوزه می تواند آنها را ترجمه کند. این رشته دارای گرایش هایی چون سیلاب و رودخانه، مدیریت حوزه های آبخیز، حفاظت آب و خاک […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون علوم و مهندسی آب توسط ما انجام می شود. ترجمه متون علوم و مهندسی آب دارای ویژگی های خاصی است. این متون دارای لغات و اصطلاحاتی هستند که فقط مترجم خبره در این زمینه می تواند از پس ترجمه آنها بر آید. مثلا اگر ترجمه این متون را به یک مترجم عمومی بسپاریم ترجمه خوبی نخواهیم داشت. این […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون اگرواکولوژی توسط مترجم خبره در این زمینه انجام می شود. ترجمه متون اگرواکولوژی دارای اصطلاحات و ویژگی های خاصی است. مثلا ترجمه این متون را نمی توان به یک مترجم متن های عمومی سپرد چرا که به علت عدم آگاهی مترجم عمومی از چم و خم این رشته باعث می شود که ترجمه خوبی تحویل مشتری ندهد. در […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون اگروتکنولوژی تنها و توسط ما انجام خواهد شد. ترجمه متون اگروتکنولوژی دارای ویژگی های منحصر به فردی است. این رشته دارای اصطلاحات و لغات خاصی است که تنها مترجم خبره در این زمینه می تواند از پس ترجمه این متون بر آید. از گرایش های این رشته می تواند از فیزیولوژی گیاهان زراعی، اکولوژی گیاهان زراعی، علوم و […]

موضوعات: عمومی