خبرگزاری مترجم

همه چیز درباره ترجمه

ترجمه متون ژنتیک و به نژادی گیاهی جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون ژنتیک و به نژادی گیاهی را مترجم خبره در این زمینه باید ترجمه کند. مثلا اگر یک مترجم متن های عمومی دست به ترجمه متون چنین رشته ای بزند مسلما ترجمه خوبی ارائه نخواهد کرد چرا که این رشته دارای چم و خم های […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون اقتصاد کشاورزی جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون اقتصاد کشاورزی دارای لغات و اصطلاحات تخصصی هستند. به عنوان مثال یک مترجم متن های عمومی نمی تواند این متن ها را ترجمه کند. زیرا ترجمه این متن ها فقط یک مترجم متخصص را می طلبد . پس باید کار را به کاردان سپرد. این رشته دارای […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون علوم و مهندسی باغبانی جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون علوم و مهندسی باغبانی دارای ویژگی ها و اصطلاحات تخصصی هستند. مثلا یک مترجم متن های عمومی نمی تواند دست به ترجمه چنین متونی بزند. چرا که اصولا اطلاعات لازم راجع به این رشته را ندارد. پس باید کار را به کاردان بسپاریم. این رشته […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون ترویج و آموزش کشاورزی پایدار دارای ویژگی های خاصی هستند. ترجمه متون ترویج و آموزش کشاورزی پایدار را باید به مترجم خبره در این زمینه بسپاریم. متون این رشته دارای اصطلاحات و لغاتی هستند که فقط یک مترجم خبره از پس ترجمه آنها بر می آید. این رشته دارای گرایش هایی چون ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی، […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون علوم و مهندسی جنگل دارای ویژگی های خاصی هستند. ترجمه متون علوم و مهندسی جنگل را باید به مترجم خبره در این زمینه بسپاریم. این متون دارای ویژگی های خاص هستند به این معناست که دارای لغات و اصطلاحات خاصی می باشند که فقط یک مترجم آگاه از این رشته می تواند آن متون را ترجمه کند. این […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون مدیریت منابع خاک جزء آن دسته از ترجمه هایی محسوب می شوند که ترجمه خاصی دارند. ترجمه متون مدیریت منابع خاک را باید به مترجم خبره در این زمینه سپرد. اگر غیر از این اتفاق بیفتد متن شما خراب خواهد شد. زیرا باید کار را به کاردان سپرد. این رشته دارای گرایش هایی همچون فیزیک و حفاظت خاک […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون حاصلخیزی و زیست فناوری خاک را برایتان انجام می دهیم. ترجمه متون حاصلخیزی و زیست فناوری خاک دارای لغات تخصصی هستند.. این متون را باید به مترجم خبره در این زمینه بسپاریم تا ترجمه آن را انجام دهند. مثلا اگر این متون را به یک مترجم عمومی بدهیم تا ترجمه کند از پس آن بر نخواهد آمد چرا […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون علوم دامی دارای ویژگی های منحصر به فردی است که هر مترجمی نمی تواند آنها را ترجمه کند. ترجمه متون علوم دامی را باید به متخصص در این زمینه بسپاری تا ترجمه خوبی از آب در بیاید. این رشته دارای اصطلاحات و لغات تخصصی است که یک مترجم متون عمومی نمی تواند از پس ترجمه آنها بر آید. […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون علوم و مهندسی شیلات دارای ویژگی های خاصی هستند. ترجمه متون علوم و مهندسی شیلات از لغات و اصطلاحات ویژه های برخورداند. این متون را باید مترجم خاص در این حوزه ترجمه کند. مثلا یک مترجم متن های عمومی نمی تواند دست به ترجمه این متون بزند چرا که ترجمه را خراب کرده و مشتری را ناراضی باقی […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی دارای ویژگی های خاصی هستند . ترجمه متون مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی اصطلاحات دشواری دارند. ترجمه این متون را باید به مترجم خبره در این زمینه بسپاریم. اگر ترجمه این متون را به یک مترجم عمومی بسپاریم نمی تواند از پس ترجمه این متون بر آید و مشتری […]

موضوعات: عمومی