خبرگزاری مترجم

آخرین اخبار درباره ترجمه

ترجمه متون علوم و فنون مرزبانی جزء ترجمه های نظامی محسوب می شوند. ترجمه متون علوم و فنون مرزبانی دارای لغات و اصطلاحات تخصصی هستند. ترجمه این متون را باید به یک مترجم متن های تخصصی بدهیم. اگر ترجمه این متون را به یک مترجم متن های عادی بسپاریم به علت اینکه او از این متون سر رشته ندارد ترجمه […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون مدیریت علوم اطلاعات و امنیت انتظامی جزء ترجمه های نظامی محسوب می شود. ترجمه متون مدیریت علوم و اطلاعات امنیت انتظامی دارای لغات و اصطلاحات خاصی است. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم در این رشته تحصیل کرده باشد. اگر ترجمه این متون را به مترجمی بسپاریم که تخصصش ترجمه متون عمومی است قطعا ترجمه خوبی […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون مبارزه با مواد مخدر جزء ترجمه های نظامی محسوب می شود. ترجمه متون مبارزه با مواد مخدر دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشد. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیل کرده باشد. اگر ترجمه این متون خاص را به یک مترجم متن عمومی بدهیم قطعا از پس ترجمه بر نخواهد آمد. […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون علوم عملیات ویژه انتظامی جزء ترجمه های نظامی محسوب می شود. ترجمه متون علوم عملیات ویژه انتظامی دارای لغات و اصطلاحات خاص خود است. ترجمه این متون را باید به یک مترجم خبره در این حوزه بدهیم که در این زمینه سر رشته داشته باشد. اگر ترجمه این متون را به مترجم متن های عادی بسپاریم ترجمه خوبی […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون عملیات راهور جزء ترجمه های نظامی محسوب می شود. ترجمه متون عملیات راهور دارای لغات و اصطلاحات خاصی است. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیلات داشته باشد. اگر ترجمه این متون را به مترجم متن های عمومی بدهیم قطعا ترجمه خوبی نخواهیم داشت زیرا مترجم متن های عمومی از چم و […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون کشف جرایم توسط ما انجام می شود. ترجمه متون کشف جرایم دارای لغات و اصطلاحات تخصصی است. این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد. ترجمه این متون را باید به یک مترجم خبره در این حوزه بسپاریم. اگر ترجمه این متون را به یک مترجم متن های عمومی بسپاریم به علت عدم آگاهی از موارد خاص […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون مدیریت علوم حفاظت اطلاعات انتظامی جزء ترجمه های تخصصی محسوب می شود. ترجمه متون مدیریت علوم حفاظت اطلاعات انتظامی دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند. ترجمه این متون را باید به یک مترجم خاص در این حوزه بسپاریم در غیر اینصورت ترجمه خوبی نخواهیم داشت. در ترجمه این متون نباید ریسک کنیم و ترجمه آنها را به […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون مهندسی امنیت فضای سایبری جزء ترجمه های نظامی محسوب می شود. ترجمه متون مهندسی امنیت فضای سایبری دارای لغات و اصطلاحات خاص خود است. برای اینکه این متون را ترجمه کنیم باید به یک مترجم خبره در این حوزه مراجعه نماییم. به عنوان مثال نباید ترجمه این دست از متون را از یک مترجم متن های عادی بخواهیم […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون علوم زمین جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون علوم زمین دارای لغات و اصطلاحات تخصصی هستند. ترجمه این متون را باید به یک مترجم خبره بسپاریم. اگر به عنوان مثال ترجمه این متون را به مترجم متن های عادی بسپاریم به احتمال زیاد ترجمه خراب خواهد شد. چرا که این مترجم از چم و خم […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون ژئوفیزیک جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون ژئوفیزیک دارای لغات اصطلاحات تخصصی هستند. ترجمه این متون را باید به یک مترجم خبره در این حوزه بسپاریم. اگر ترجمه این متون را به یک مترجم متن های عادی بدهیم قطعا ترجمه را خراب خواهد کرد چرا که از چم و خم این رشته آگاهی ندارد. این […]

موضوعات: عمومی