خبرگزاری مترجم

آخرین اخبار درباره ترجمه

ترجمه متون هواشناسی جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون هواشناسی دارای لغات و اصطلاحات خاص خود هستند. ترجمه این متون را باید کسی انجام دهد که در رشته هواشناسی تحصیل کرده باشد. به عنوان مثال اگر ترجمه این متون را به یک مترجم متن های عادی بسپاریم ترجمه خوبی نخواهیم داشت. از اینرو باید کار را به […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون شیمی جزء ترجمه های ویژه و حساس به شمار می روند. ترجمه متون شیمی دارای لغات و اصطلاحات تخصصی بسیار هستند. ترجمه این متون را باید به یک مترجم خبره در این حوزه بسپاریم که از آن سر رشته داشته باشد نه یک مترجم عمومی که با دانش عمومی خود از زبان انگلیسی ترجمه را خراب کند. این […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون فیتوشیمی جزء ترجمه های ویژه به حساب می آیند. ترجمه متون فیتوشیمی دارای لغات و اصطلاحات خاصی هستند. ترجمه این متون را باید یک مترجم خبره که در این زمینه تحصیلات داشته باشد انجام دهد در غیر اینصورت ترجمه خوبی نخواهیم داشت. از اینرو ترجمه این متون را نباید به یک مترجم متن های عادی بسپاریم. این رشته […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون نانوشیمی جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون نانوشیمی دارای لغات و اصطلاحات خاص هستند. ترجمه این متون را باید به یک مترجم خبره در این حوزه سپرد در غیر اینصورت ترجمه خوبی نخواهیم داشت. مثلا اگر ترجمه این متون را به یک مترجم متن های عادی بدهیم به طور قطع ترجمه را خراب خواهد کرد […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون آموزش شیمی جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون آموزش شیمی بیشتر جنبه آموزشی دارند. این متون دارای لغات و اصطلاحات خاصی هستند که تنها یک مترجم خبره در این حوزه می تواند آنها را ترجمه کند. این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد و دارای پایان نامه است. در ادامه همراه ما باشید […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون فیزیک جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون فیزیک دارای لغات و اصطلاحات تخصصی هستند. ترجمه این متون را باید به مترجم خبره در این حوزه سپرد. اگر ترجمه این متون را به مترجم متن های عمومی بسپاریم به احتمال زیاد ترجمه خوبی نخواهیم داشت و دلیل آن هم این است که این افراد به علت […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون فناوری پلاسما جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون فناوری پلاسما دارای لغات و اصطلاحات خاص هستند. ترجمه این متون را باید به مترجم خبره در این حوزه بسپاریم. اگر این متون را به یک مترجم عمومی بسپاریم ترجمه خوبی نخواهیم داشت. این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد. این رشته دارای پایان نامه […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون مهندسی سیستم های انرژی جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون مهندسی سیستم های انرژی دارای لغات و اصطلاحات خاصی هستند. ترجمه این متون را باید به یک مترجم خبره در این حوزه بپساریم. ترجمه این متون را نباید از یک مترجم متن های عادی انتظار داشته باشیم. این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون نانوفیزیک جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون نانوفیزیک دارای لغات و اصطلاحات تخصصی است. برای ترجمه این متون باید به یک مترجم خبره در این حوزه مراجعه نماییم. اگر ترجمه این متون را به یک مترجم عادی بدهیم به احتمال زیاد ترجمه خوبی نخواهیم داشت. این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد. این […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون آموزش فیزیک جزء ترجمه های ویژه محسوب می شوند. ترجمه متون آموزش فیزیک دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشد. برای ترجمه این متون باید به یک مترجم خبره در این حوزه مراجعه نماییم. به عنوان مثال اگر ترجمه این متون را به یک مترجم متن های عمومی بدهیم ترجمه خوبی نخواهیم داشت. زیرا این مترجم تخصصش ترجمه […]

موضوعات: عمومی