خبرگزاری مترجم

آخرین اخبار درباره ترجمه

ترجمه متون فوتونیک جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون فوتونیک دارای لغات و اصطلاحات تخصصی هستند. برای ترجمه این متون باید به یک مترجم خاص که از چم و خم این رشته آگاه است مراجعه کنیم تا ترجمه خوبی داشته باشیم. این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد و دارای پایان نامه است. در ادامه […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون الکترواپتیک جزء ترجمه های تخصصی به حساب می آیند. ترجمه متون الکترواپتیک دارای لغات و اصطلاحات تخصصی زیادی هستند. ترجمه این متون را باید فقط از یک مترجم خبره در این حوزه بخواهیم. به عنوان نمونه سپردن این ترجمه ها به یک مترجم عادی یا کسی که صرفا زبان انگلیسی خوبی دارد بدون شک منجر به از بین […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون زیست شناسی سلولی و مولکولی جزء ترجمه های ویژه محسوب می شوند. ترجمه متون زیست شناسی سلولی و مولکولی دارای لغات و اصطلاحات پیچیده و منحصر به فرد می باشند. ترجمه این دست از متون را باید به مترجمی بدهیم که در این رشته تحصیل کرده باشد یا حداقل از این رشته چیزی سر در بیاورد. مثلا اگر […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون ژنتیک جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون ژنتیک دارای لغات و اصطلاحات خاصی هستند. برای ترجمه این متون باید به یک مترجم خبره در این حوزه مراجعه نماییم. به عنوان مثال ترجمه این متون را نباید به یک مترجم تازه کار سپرد چرا که ترجمه خوبی ارائه نخواهد شد و مشتری ناراضی خواهد بود. این […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون میکروبیولوژی جزء ترجمه های خاص محسوب می شود. ترجمه متون میکروبیولوژی دارای لغات و اصطلاحات خاص است. ترجمه این متون را باید به یک مترجم خاص بسپاریم که از چم و خم این رشته آگاهی داشته باشد. سپردن ترجمه این متون به یک مترجم متن های عادی چیزی جز ترجمه های خراب را به دنبال نخواهد داشت. این […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون بیوشیمی جزء ترجمه های خاص محسوب می شود. ترجمه متون بیوشیمی دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشد. ترجمه این متون را باید به مترجم خاص این رشته بسپاریم. اگر ترجمه این متون را به مترجم متن های عمومی بدهیم مطمئنا ترجمه خوبی نخواهیم داشت. این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد. اگر مایلید بیشتر درباره […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون بیوفیزیک دارای ویژگی های خاصی است. ترجمه متون بیوفیزیک دارای لغات و اصطلاحات خاصی است. این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد. اگر ترجمه این متون را به مترجمین عمومی بسپاریم ترجمه خوبی نخواهیم داشت چرا که او از چم و خم این رشته آگاهی ندارد و ترجمه را خراب می کند. اگر مایلید بیشتر درباره […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون زیست فناوری جزء ترجمه های خاص محسوب می شود. ترجمه متون زیست فناوری دارای لغات و اصطلاحات خاصی است. ترجمه این متون را باید به یک مترجم خبره در این حوزه بسپاریم که دارای تحصیلات در این زمینه باشد. اگر ترجمه این متون را به یک مترجم عمومی بدهیم ممکن است که به احتمال زیاد ترجمه را خراب […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون ریززیست فناوری جزء ترجمه های خاص محسوب می شود. ترجمه متون ریززیست فناوری دارای لغات و اصطلاحات خاصی است. ترجمه این متون را باید به یک مترجم خاص که در این حوزه تحصیلات داشته باشد بسپاریم. به عنوان مثال اگر این متون را به یک مترجم متن های عمومی بدهیم ترجمه خوبی از کار در نخواهد آمد. چرا […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون آموزش زیست شناسی جزء ترجمه های ویژه به حساب می آیند. ترجمه متون آموزش زیست شناسی دارای لغات و اصطلاحات خاصی هستند. ترجمه این متون را باید به یک مترجم خبره که در این حوزه تحصیل کرده باشد بسپاریم تا ترجمه خوبی از آب در بیاید. به عنوان مثال اگر برای ترجمه این متون از یک مترجم متن […]

موضوعات: عمومی