خبرگزاری مترجم

آخرین اخبار درباره ترجمه

ترجمه متون محاسبات نرم را فقط از خبرگزاری مترجم بخواهید. ترجمه متون محاسبات نرم جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد. این رشته دارای گرایش ساختارهای جبر منطقی است. در ادامه همراه ما باشید تا بیشتر درباره این رشته اطلاعات به دست بیاوریم. محاسبات نرم محاسبات نرم (به انگلیسی: soft computing) […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون علوم کامپیوتر توسط ما انجام می شود. ترجمه متون علوم کامپیوتر جزء ترجمه های خاص محسوب می شود. این ترجمه ها را باید به مترجم خاص این رشته بسپاریم. این رشته دارای گرایش هایی چون محاسبات علمی، الگوریتم و نظریه محاسبه، نظریه سیستم ها، محاسبات نرم و هوش مصنوعی، منطق و روش های صوری، دادده کاوی، علوم تصمیم […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون بیوانفورماتیک جزء ترجمه های خاص محسوب می شود. ترجمه متون بیوانفورماتیک را باید به مترجم خبره در این حوزه بسپاریم. اگر این متون را به یک مترجم عمومی بدهیم به احتمال زیاد ترجمه خوبی ارائه نخواهد کرد. پس در ترجمه این متون و انتخاب مترجم باید دقت عمل به خرج دهیم. در ادامه همراه ما باشید تا بیشتر […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون زیست شناسی جانوری توسط ما انجام می شود. ترجمه متون زیست شناسی جانوری جزء ترجمه های خاص محسوب می شود. برای ترجمه این متون باید به یک مترجم خبره در این حوزه مراجعه کنیم. این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد. ترجمه این متون را نباید به یک مترجم متن های عمومی بسپاریم چرا که ترجمه […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون محیط زیست دریا جزء ترجمه های خاص محسوب می شود. ترجمه متون محیط زیست دریا دارای لغات و اصطلاحات خاص است. این متون را نباید به یک مترجم متن های عمومی بسپاریم. این متون را باید یک مترجم خبره در این حوزه ترجمه کند تا ترجمه خوبی از آب در بیاید. این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون علوم محیط زیست را برای شما انجام می دهیم. ترجمه متون علوم محیط زیست جزء ترجمه های خاص محسوب می شود. ترجمه این متون را باید به مترجم خاص این حوزه بسپاریم. به عنوان مثال اگر ترجمه این متون را به مترجم عمومی بدهیم قطعا ترجمه خوبی نخواهیم داشت. این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد. […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون زیست شناسی دریا جزء ترجمه های خاص محسوب می شود. ترجمه متون زیست شناسی دارای لغات و اصطلاحات تخصصی است. این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد. این رشته دارای گرایش هایی چون جانوران دریا، بوم شناسی دریا، آلودگی دریا و گیاهان دریا می باشد. ترجمه این متون را باید به مترجم خاص این رشته بسپاریم […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون اقیانوس شناسی فیزیکی جزء ترجمه های خاص محسوب می شود. ترجمه متون اقیانوس شناسی فیزیکی را مترجم خاص در این حوزه باید ترجمه کند. این متون را نباید به مترجم متن های عمومی بسپاریم در غیر اینصورت ترجمه خوبی نخواهیم داشت. این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد. برای طی کردن این مقطع باید پایان نامه […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون فلسفه علم جزء ترجمه های خاص محسوب می شود. ترجمه متون فلسفه علم را باید به مترجم خاص این حوزه بسپاریم. به عنوان مثال نباید ترجمه این متون را به یک مترجم متن های عمومی بدهیم که اطلاعات زیادی از این رشته ندارد و قطعا ترجمه خوبی ارائه نخواهد کرد. این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون تاریخ علم جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون تاریخ علم را باید به مترجم خاص در این حوزه بسپاریم. این رشته دارای دو گرایش ریاضی در جهان اسلام و طب و داروسازی در جهان اسلام است. این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد و دارای پایان نامه است. در ادامه همراه ما باشید […]

موضوعات: عمومی