خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون آموزش زبان ژاپنی جزء ترجمه های خاص محسوب می شود. ترجمه متون آموزش زبان ژاپنی دارای لغات و اصطلاحات خاص است. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته آموزش کافی دیده باشد و اگر ترجمه این متون را به مترجمی بدهیم که در این حوزه تجربه کافی ندارد ترجمه را خراب خواهد کرد. […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون زبان و ادبیات اردو جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون زبان و ادبیات اردو دارای لغات و اصطلاحات خاص است. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این حوزه تحصیلات داشته باشد و از آن بداند. اگر ترجمه این متون را به مترجمی بدهیم که تخصص خاصی در ترجمه ندارد و بیشتر […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون علوم سیاسی جزء ترجمه های خاص و دشوار است. ترجمه متون علوم سیاسی دارای لغات و اصطلاحات خاص است. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این حوزه اطلاعات قوی داشته باشد و اگر ترجمه این متون به دست یک مترجم متن های عمومی و عادی بیفتد قطعا ترجمه را خراب خواهد کرد و ترجمه […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون روابط بین الملل جزء ترجمه های دشوار به حساب می آید. ترجمه متون روابط بین الملل دارای لغات و اصطلاحات تخصصی است. ترجمه این متون فقط از پس مترجم حرفه ای در این زمینه بر می آید. اشتباهی که گاهی اوقات دانشجویان مرتکب می شوند این است که ترجمه این متون را به مترجمین متن های عمومی می […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون مطالعات منطقه ای جزء ترجمه های حساس محسوب می شود. ترجمه متون مطالعات منطقه ای دارای لغات و اصطلاحات خاص است. ترجمه این متون را باید به مترجمی سپرد که در این رشته تحصیل کرده باشد یا از چم و خم این رشته آگاهی بالایی داشته باشد. سپردن ترجمه این متون به یک مترجم عادی چیزی جز خرابی […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون اندیشه سیاسی در اسلام جزء ترجمه های دینی محسوب می شوند. ترجمه متون اندیشه سیاسی در اسلام دارای لغات و اصطلاحات خاص است. ترجمه متون این رشته را باید به مترجمی بسپاریم که در این زمینه تجربه داشته باشد یا در این زمینه تحصیلات داشته باشد. این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد. در ادامه قصد […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون دیپلماسی و سازمان های بین المللی جزء ترجمه های دشوار است. ترجمه متون دیپلماسی و سازمان های بین المللی دارای لغات و اصطلاحات تخصصی است. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تخصص داشته باشد و اگر ترجمه این متون را به مترجمی بدهیم که تخصصش ترجمه متون عمومی است قطعا ترجمه را […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون تربیت مربی علوم سیاسی جزء ترجمه های خاص محسوب می شود. ترجمه متون تربیت مربی علوم سیاسی دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشد. ترجمه این متون را باید به مترجمی سپرد که در این حوزه سر رشته داشته باشد و این رشته را بشناسد و نه مترجم متن های عمومی که تخصصی در این حوزه ندارد. این […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون مطالعات جهان جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون مطالعات جهان دارای لغات و اصطلاحات تخصصی هستند. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این حوزه تخصص داشته باشد. اگر ترجمه این متون را به مترجم متن های عمومی بدهیم قطعا ترجمه را خراب خواهد کرد زیرا تخصص زیادی در این حوزه ندارد. […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون باستان شناسی جزء ترجمه های دشوار محسوب میشود. ترجمه متون باستان شناسی دارای لغات و اصطلاحات تخصصی است. ترجمه این متون را باید مترجمی انجام دهد که تخصصش این رشته باشد. اگر ترجمه این متون را به مترجمی بسپاریم که تخصصش متن های عمومی است به احتمال زیاد ترجمه را خراب خواهد کرد. این رشته در مقطع کارشناسی […]

موضوعات: عمومی