خبرگزاری مترجم

آخرین اخبار علمی ایران و جهان

ترجمه متون حقوق مالی-اقتصادی جزء ترجمه های خاص محسوب می شود. ترجمه متون حقوق مالی-اقتصادی جزء ترجمه های خاص محسوب می شود. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این حوزه تحصیلات داشته باشد یا حداقل اطلاعات خوبی در این زمینه داشته باشد. اگر ترجمه این متون را به مترجم متن های عمومی بدهیم بدون شک ترجمه […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون حقوق تجارت الکترونیکی جزء ترجمه های خاص محسوب می شود. ترجمه متون حقوق تجارت الکترونیکی دارای لغات و اصطلاحات خاص است. ترجمه این متون را باید مترجمی انجام دهد که در این زمینه تخصص داشته باشد اگر ترجمه این متون را به مترجمی بدهیم که در زمینه عمومی تخصص دارد ترجمه را خراب خواهد کرد زیرا او با […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون مدیریت ثبت اسناد و املاک جزء ترجمه های خاص است. ترجمه متون مدیریت ثبت اسناد و املاک دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشد. ترجمه این متون را باید مترجمی انجام دهد که در این رشته تحصیل کرده باشد و این رشته را تا حد خوبی بشناسد. سپردن این متون به دست یک مترجم عمومی کار درستی نخواهد […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون ایران شناسی جزء ترجمه های خاص محسوب می گردد. ترجمه متون ایران شناسی دارای لغات و اصطلاحات خاص خود است. ترجمه این متون را باید مترجمی انجام دهد که در این رشته تحصیل کرده باشد یا حداقل اطلاعات بالایی در این زمینه داشته باشد. اگر به عنوان مثال ترجمه این متون را به مترجمی بدهیم که تخصصش ترجمه […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون آموزش زبان ژاپنی جزء ترجمه های خاص محسوب می شود. ترجمه متون آموزش زبان ژاپنی دارای لغات و اصطلاحات خاص است. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته آموزش کافی دیده باشد و اگر ترجمه این متون را به مترجمی بدهیم که در این حوزه تجربه کافی ندارد ترجمه را خراب خواهد کرد. […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون زبان و ادبیات اردو جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون زبان و ادبیات اردو دارای لغات و اصطلاحات خاص است. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این حوزه تحصیلات داشته باشد و از آن بداند. اگر ترجمه این متون را به مترجمی بدهیم که تخصص خاصی در ترجمه ندارد و بیشتر […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون علوم سیاسی جزء ترجمه های خاص و دشوار است. ترجمه متون علوم سیاسی دارای لغات و اصطلاحات خاص است. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این حوزه اطلاعات قوی داشته باشد و اگر ترجمه این متون به دست یک مترجم متن های عمومی و عادی بیفتد قطعا ترجمه را خراب خواهد کرد و ترجمه […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون روابط بین الملل جزء ترجمه های دشوار به حساب می آید. ترجمه متون روابط بین الملل دارای لغات و اصطلاحات تخصصی است. ترجمه این متون فقط از پس مترجم حرفه ای در این زمینه بر می آید. اشتباهی که گاهی اوقات دانشجویان مرتکب می شوند این است که ترجمه این متون را به مترجمین متن های عمومی می […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون مطالعات منطقه ای جزء ترجمه های حساس محسوب می شود. ترجمه متون مطالعات منطقه ای دارای لغات و اصطلاحات خاص است. ترجمه این متون را باید به مترجمی سپرد که در این رشته تحصیل کرده باشد یا از چم و خم این رشته آگاهی بالایی داشته باشد. سپردن ترجمه این متون به یک مترجم عادی چیزی جز خرابی […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون اندیشه سیاسی در اسلام جزء ترجمه های دینی محسوب می شوند. ترجمه متون اندیشه سیاسی در اسلام دارای لغات و اصطلاحات خاص است. ترجمه متون این رشته را باید به مترجمی بسپاریم که در این زمینه تجربه داشته باشد یا در این زمینه تحصیلات داشته باشد. این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد. در ادامه قصد […]

موضوعات: عمومی